Implementacija pristupa Web-u pomoću Outlook-a

 

Tema ove nastavne jedinice jeste uvod u rad sa Outlook Web Access-om, kao i zaštita podataka pri radu sa Outlook Web Access-om. Outlook Web Access (OWA) obezbeđuje pristup korisnikovim mailbox-ovima i javnim folderima, koji se nalaze na računarima pod Exchange serverom 2003, pomoću WEB brauzer klijenata. OWA je popularan način za daljinski pristup elektronskoj pošti, jer ne zahteva korišćenje nekog specifičnog email klijenta, ne zahteva konfigurisanje fajervola (koje ponekada moze biti, barem za pocetnike, komplikovano), i relativno je jednostavno izvesti zaštitu podataka.

 

Outlook Web Access: prednosti i ograničenja

 

OWA omogućava daljinski pristup pošti korišćenjem WEB brausera, kakav je recimo IE-er. Dalje, OWA obezbeđuje pristup mailbox-u pod različitim operativnim sistemima (UNIX, Macintosh, Windows, ...), bez potrebe instalacije odgovarajućeg klijenta. Preko WEB interfejsa vam je dostupno da radite sa javnim folderima, mailbox-ovima, GAL-ovima, i tako dalje. Na slajdu su prikazane prednosti i ograničenja korišćenja OWA. U prednosti ubrajamo:

Jednostavan interfejs,

Podršku za konfigurisanje front-end/back-end server-a,

Podršku za zaštitu slanja poruka,

Postojanje naprednih mogućnosti slanja poruka,

Mogućnost unapređenja performansi za klijente koji imaju spore konekcije (male brzine prenosa).

 

Outlook Web Access: Komponente

 

OWA svoju funkcionalnost gradi na servisima iz AD-ma, IIS (Internet Information Services) i Exchange servera 2003. U AD-mu se čuvaju informacije o Exchange objektima primalaca. Na primer, informacije o Exchange server i IIS server podešenjima. Dalje, u AD-mu se čuvaju informacije o primaocima, koje se koriste za autentikaciju pristupa preko OWA, kao i za prikaz GAL liste, kada korisnik šalje elektronsku poštu preko OWA. Komponente Exchange 2003 servera, koje se koriste od strane OWA, jesu: Information store, DSAccess, OLE DB Provider for Exchange (ExOLEDB), Directory Service to the IIS Metabase (DS2MB) i EXIPC. Od strane IIS-a, koriste se IIS Metabase, WWW Publishing Service, DAVEx, ExProx.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Outlook Web Access (OWA) 1
  • Outlook Web Access (OWA) 2
  • Outlook Web Access (OWA) 3