Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se gradi od pomoćnog glagola TO HAVE u Past Simple Tense-u (prošlom prostom vremenu), tj. had i past participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.


Potvrdni oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I had (I'd) worked – Ja sam bio radio We had (We'd) worked – Mi smo bili radili
You had (You'd) worked – Ti si bio radio You had (You'd) worked – Vi ste bili radili
He had worked (He'd) – On je bio radio
She had worked (She'd) – Ona je bila radila
It had worked (It'd) – Ono bilo je radilo
They had (They'd) worked – Oni su bili radili

 

Jednina (singular)Množina (plural)
I had (I'd) slept – Ja sam bio spavao We had (We'd) slept – Mi smo bili spavali
You had (You'd) slept – Ti si bio spavao You had (You'd)slept – Vi ste bili spavali
He had (He'd) slept – On je bio spavao
She had (She'd) slept – Ona je bila spavala
It had (It'd) slept – Ono je bilo spavalo
They had (They'd) slept – Oni su bili spavali


  
  
Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Perfect Tense-u (Davnom prošlom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola TO HAVE (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Jednina (singular)Množina (plural)
Had I worked? – Da li sam ja bio radio? Had we worked? –  Da li  smo mi bili radili?
Had you worked? – Da li si ti bio radio? Had you  worked? –  Da li vi ste bili radili?
Had he worked? – Da li je on bio radio?
Had she worked? –  Da li je ona bila radila?
Had it  worked? – Da li je ono bilo radilo?
Had they worked? –  Da li su oni bili radili?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Had I worked? – Yes, I had / No, I hadn't Had we worked? - Yes, we had / No, we hadn't
Had you worked? – Yes, you had / No, you hadn't Had you worked? – Yes you had / No, we hadn't
Had he worked? – Yes, he had / No, he hadn't
Had she worked? – Yes, she had/ No, she hadn't
Had it worked? – Yes, it had / No, it hadn't
Had they worked? –Yes, they had / No, they hadn't

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where had I worked? – Gde sam ja bio radio? Where had we worked? -Gde smo mi bili radili?
Where had you worked? – Gde si ti bio radio? Where had you worked? – Gde ste vi bili radili?
Where had he worked? – Gde je on bio radio?
Where had she worked? – Gde je ona bila radila?
Where had it worked? – Gde je ono bilo radilo?
Where had they worked? –Gde su oni bili radili?

 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika prošlog vremena glagola Have i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)Množina (plural)
I had not (hadn't ) worked – Ja nisam bio radio We had not (hadn't) worked – Mi nismo bili radili
You had not (hadn't) worked –Ti nisi bio radio You had not (hadn't) worked – Vi niste bili radili
He had not (hadn't) worked – On nije bio radio
She had not (hadn't) worked – Ona  nije bila radila
It had not (hadn't) worked – Ono nije bilo radilo
They had not  hadn't)worked – Oni nisu bili radili

 

Upotreba

The Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se upotrebljava za:

Radnju koja se završila pre neke druge prošle radnje.

  • She suddenly found that she had lost her camera. - Odjednom je shvatila da je izgubila foto aparat.


The Past Perfect Tense se upotrebljava u zavisnim rečenicama uz after. Takođe se mogu pojaviti i prilozi when i because.

  • After we had reached the top, we began to feel tired. - Pošto smo se popeli na vrh počeli smo da osećamo umor.
  • His friends tried to help him after he had lost all his money. - Prijatelji su pokušali da mu pomognu nakon što je izgubio sav svoj novac.
  • When he had finished his homework, he went to play. - Kada je završio domaći, izašao je da se igra.
  • Because he'd spent so much, he had very little money. - Pošto je bio potrošio toliko, imao je vrlo malo novca.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Past Perfect Tense 1
  • Past Perfect Tense 2