Potvrdni oblik

Potvrdni oblik glagol TO BE (biti) u prostom prošlom vremenu glasi:

Jednina (singular)Množina (plural)
I was – Ja sam bio   We were – Mi smo bili
You were – Ti si bio You were – Vi ste bili
He was – On je bio
She was – Ona je bila
It was – Ono je bilo
They were – Oni su bili

 

 • I was at the theatre last night. - Ja sam sinoć bio u pozorištu.
 • My sister and her best friend were in London three years ago. - Moja sestra i njen najbolji prijatelj su pre tri godine bili u Londonu.
 • David was in Sarajevo last summer. - Dejvid je bio u Sarajevu prošlog leta.

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola TO BE u Simple Past Tense-u se gradi inverzijom glagola TO BE i lične zamenice.

 

Upitni oblik – Yes/No questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Was I? – Da li sam ja bio?   Were we? – Da li smo mi bili?
Were you? – Da li si ti bio? Were you? – Da li ste vi bili?
Was he? – Da li je on bio?
Was she? – Da li je ona bila?
Was it? – Da li ono bilo?
Were they? – Da li su oni bili?

 

 Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 Jednina (singular) Množina (plural)
Was I? – Yes, I was / No, I wasn't  Were we? – Yes, we were / No, we weren't
Were you? – Yes, you were / No, you weren't  Were you? – Yes, you were / No, you weren't

Was he? – Yes, he was / No, he wasn't
Was she? – Yes, she was / No, she wasn't
Was it? – Yes, it was / No, it wasn't 

Were they? – Yes, they were / No, they weren't

  

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where was I? – Gde sam ja bio?  Where were we? – Gde smo i bili?
Where were you? – Gde si ti bio?  Where were you? – Gde ste vi bili?
Where was he? – Gde je on bio?
Where was she? – Gde je ona bila?
Where was it? – Gde je ono bilo? 
Where were they? – Gde su oni bili?

 

 • Were you at home last night? - Da li si sinoć bio kod kuće?
 • Were your parents in Belgrade last summer? - Da li su tvoji roditelji bili u Beogradu prošlog leta?
 • Was I clear? - Da li sam bio jasan?
 • Where were Marko and Sandra three days ago? - Gde su bili Marko i Sandra pre tri dana?
 • Why was he here? - Zašto je on bio ovde?

 

Odrični oblik

Odrični oblik glagola TO BE u Past Simple Tense-u (Prošlom prostom vremenu) glasi:

Jednina (singular)Množina (plural)
I was not (wasn`t) – Ja nisam bio  We were not (weren`t) – Mi nismo bili
You were not (weren`t) – Ti nisi bio   You were not (weren`t) – Vi niste bili
He was not (wasn`t) – On nije bio
She was not (wasn`t) – Ona nije bila
It was not (wasn`t) – Ono nije bilo 
They were not (weren`t) – Oni nisu bili

 

 • My father wasn't here yesterday. - Moj otac juče nije bio ovde.
 • Her sister and John weren't in Madrid last summer. - Njen sestra i Džon nisu bili u Madridu prošlog leta.
 • Sandra wasn't happy when she was a child. - Sandra nije bila srećna kada je bila dete.
 • I wasn't ill yesterday. - Juče nisam bio bolestan.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Past Simple Tense - TO BE 1
 • Past Simple Tense - TO BE 2