Frazalni glagoli su glagoli koji se sastoje od glagola i još jedne ili više reči (priloga ili predloga).

Ove kombinacije nekada služe da bi se naglasilo značenje glagola:

 • Drink your milk! - Popij mleko!
 • Drink up your milk! - Ispij mleko do kraja!


Često se osnovno značenje glagola u potpunosti menja kada se on upotrebi sa predlogom ili prilogom.

U zavisnosti od toga da li je reč koja se dodaje glagolu prilog ili predlog, glagol je prelazan ili neprelazan. Ako je ta reč predlog, glagol je prelazan (traži objekat), a ako je ta reč prilog, glagol je neprelazan (dolazi bez objekta.)

Look for je kombinacija glagol + predlog, pa je prema tome prelazna (traži objekat):

 • Would you look for my umbrella? - Da li bi potražio moj kišobran?


Look out je kombinacija glagol + prilog i zato je neprelazna:

 • Look out! There's a car coming. - Pazi! Dolazi automobil.


Moguće je da neke kombinacije imaju više značenja, te mogu biti i prelazni i neprelazni.

Take off – skinuti (prelazan):

 • She took off her coat and sat. - Ona je skinula svoj kaput i sela.


Take off- poleteti, za avion (neprelazan):

 • The plane took off at 6. - Avion je poleteo u 6.


U većem broju slučajeva objekat dolazi iza čitave fraze, dok kod nekih može doći i odmah iza glagola.

 • I am looking for Jane. - Tražim Džejn.
 • He took off his shoes. - On je izuo svoje cipele.
 • He took his shoes off. - On je izuo svoje cipele.


Kada je objekat zamenica, obično dolazi odmah iza glagola:

 • He took them off. - Skinuo ih je.


Evo značenja nekih frazalnih glagola:

blow up – dići u vazduh, razoriti eksplozijom, eksplodirati
bring about - izazvati
bring back – vratiti
bring up – vaspitavati/odgajati decu
call off - otkazati
catch up with – (su)stići (ali ne i prestići)
clear up – dovesti u red (zbrku i nered)
cut out – iseći, izrezati (iz komada papira, štofa itd.)
do away with – ukinuti, poništiti, rešiti se nečega ili nekoga
drop off – odbaciti nekoga
face up to – suočiti se sa
fall behind – zaostajati
fall out with – posvađati se sa
fall through – ne ostvariti se, propasti
fill in – ispuniti, popuniti (formular i sl.), uneti u, staviti ono što nedostaje
fill out - popuniti (formular i sl.)
get away – pobeći, umaći, izvući se
get away with - izvući se nekažnjeno
get back – vratiti, vratiti se
get on - nastaviti
get on with – slagati se, živeti, itd. (biti u dobrim ili lošim odnosima) sa nekim
give back – vratiti (neku stvar) vlasniku
give up – predati se
go down with – razboleti se
go in for – baviti se nečim, posvetiti se nečemu
go off – eksplodirati, opaliti (o municiji ili oružju)
go over – ispitati, proučiti, pregledati pažljivo
hold back - zadržati
join in – pridružiti se
look after – starati se, voditi brigu o
look for – tražiti
look into - istražiti
look up to – diviti se, ugledati se na
make up for - nadoknaditi
pick up – uzeti (podići) neku osobu ili stvar (naročito prstima)
               – uzeti (pokupiti) neku osobu ili stvar i povesti sobom (obično kolima)
pull down - srušiti
put off – odložiti neku radnju ili posetu
run out of – ostati bez
sit down – sesti 
stand up to – odole(va)ti, braniti se od (neke osobe ili sile)
turn down – odbiti, odbaciti (neku ponudu ili molbu)
wear off – postepeno nestati, iznositi


 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Phrasal Verbs 1
 • Phrasal Verbs 2