Places meni je meni koji sadrži prečice do najčešće korišćenih lokacija na kompjuteru, lokalnoj kompjuterskoj mreži i uređaja za skladištenje podataka priključenih na kompjuter. Meni je podeljen u četiri kategorije:

 •  Najčešće korišćene lokacije trenutno aktivnog korisnika
 •  Uređaje za skladištenje podataka
 •  Mrežne lokacije
 •  Pretraživanje i spisak fajlova kojima je poslednje pristupano

 

Najčešće korišćene lokacije trenutno aktivnog korisnika

U kategoriju najčešće korišćenih lokacija trenutno aktivnog korisnika spadaju:

 • Home Folder - osnovni folder trenutno ulogovanog korisnika. Klikom na ovu ikonicu možemo pristupiti bilo kom korisnikovom fajlu ili folderu, koji su dalje navedeni pojedinačno.
 • Desktop - direktorijum koji sadrži fajlove i foldere na desktopu – radnoj površini.
 • Documents - korisnički direktorijum za smeštanje ličnih fajlova poput tekstova, tabelarnih proračuna, pdf fajlova.
 • Music - direktorijum u kome se čuvaju audio fajlovi. Programi za organizovanje lične muzičke kolekcije posmatraju sadržaj ovog direktorijuma i ažuriraju svoje baze tim sadržajem.
 • Pictures - direktorijum u kome se čuvaju slike i fotografije u elektronskom obliku. Programi za organizovanje foto albuma inicijalno posmatraju sadržaj ovog direktorijuma i od njega prave foto albume.
 • Videos - direktorijum u kome se čuvaju video materijali, filmovi i pripadajući fajlovi poput titlova.
 • Downloads - direktorijum koji se koristi kao mesto gde se smeštaju preuzeti fajlovi sa Interneta.

  

Uređaji za skladištenje podataka

U kategoriju uređaja za skladištenje podataka spadaju:

 • Computer - lokacija koja prikazuje ikonice svih hardverskih uređaja za skladištenje podataka na kompjuteru.
 • Floppy Drive - prečica do direktorijuma sa sadržajem flopi diska.
 • CD/DVD uređaji - prečice do sadržaja optičkih medija.


U slučaju da se tokom rada inicijalizuje novi uređaj za skladištenje podataka, poput fleš diska, ikonica tog uređaja će se pojaviti u ovoj kategoriji menija, kao i na desktopu. Klikom na jednu od te dve, otvoriće se prozor sa sadržajem novoinicijalizovanog uređaja. Kada prestane potreba za radom sa tim uređajem, i kada se uređaj isključi iz kompjutera, ikonice kako u meniju, tako i na desktopu - nestaju.

  

Mrežne lokacije

Kategorija za pristup mrežnim lokacijama sadrži prečice do:

 • Network - lokalne kompjuterske mreže.
 • Connect to Server - programa za pristup udaljenim serverima po FTP, SSH, WebDAV, Secure WebDAV protokolima.


Klikom na ikonicu Network u okviru ove grupe otvoriće se prozor sa mrežnim lokacijama poput Windows Network, lokalne mreže koja komunicira po Windows Networking protokolima. Otvaranjem te ikonice, prikazaće se sve mrežne radne grupe, odnosno domeni, kojima kompjuter, na kome radimo, može da pristupi. Otvaranjem neke od prikazanih ikonica, izlistaće se svi kompjuteri u okviru izabrane radne grupe ili domena. Ulaskom u bilo koju od njih, imaćemo pristup deljenim mrežnim resursima tog kompjutera (štampači, deljeni folderi).

  

Pretraživanje i spisak fajlova kojima je poslednje pristupano

Kvalitetno pretraživanje fajlova i foldera predstavlja jedan od preduslova za svaki upotrebljivi operativni sistem. Linux operativni sistemi koriste dva načina za pretraživanje fajlova u okviru fajl sistema. Prvi je uz pomoć Slocate paketa koji indeksira sve fajlove fajl sistema u definisanom vremenskom razmaku i gde se pretraživanje fajlova svodi na pretraživanje baze koju je Slocate paket generisao. Ovaj način omogućava veliku brzinu pretraživanja, ali ima manu što rezultati mogu da budu neažurni jer se ne analizira trenutno stanje fajl sistema, već stanje koje je bilo u trenutku poslednjeg ažuriranja. Drugi način je korišćenjem komande Find i njime se dobijaju tačni rezultati, ali sama pretraga traje duže.

Search for Files stavka u Places meniju omogućava korisniku Ubuntu Linux operativnog sistema pretraživanje trenutnog stanja fajl sistema uz korišćenje dodatnih opcija za detaljno pretraživanje, uključujući i sam sadržaj fajlova. Po izboru lokacije koja će se pretraživati, imamo mogućnost da suzimo izbor pronađenih fajlova koristeći filtere poput datuma, vlasništva, veličine i slično. Fajlovima koji se nalaze u listi pronađenih, može se pristupiti dvoklikom, pri čemu će se otvoriti u programu koji je zadužen za taj tip fajla.

Spisak fajlova kojima je poslednje pristupano predstavlja poslednju stavku Places menija i ovaj podmeni se ažurira konstantno tokom rada, metodom LILO (Last In, Last Out). Ova mogućnost Ubuntu Linux-a omogućava skraćenje vremena pristupa fajlovima koji su najčešće u upotrebi.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Places meni 1
 • Places meni 2
 • Places meni 3