Kada administrator predstavlja Windows Server 2008 u organizaciji, on mora da odredi koja verzija Windows Server 2008 ispunjava sve potrebe organizacije. Administrator takođe treba da uzme u obzir i zahteve za licencama (Licensing Requirement) za Windows Server 2008. Neke od drugih tema koje administrator takođe treba da ima na umu su aktivacija, virtualizacija i konsolidacija uloga servera.


Verzije Windows Server 2008 operativnog sistema

Windows Server 2008 je dostupan u nekoliko različitih verzija da bi ispunio jedinstvene potrebe različitih organizacija. Svaka varzija ima drugačiju cenu, drugačiju podršku za hardver i podržava različite karakteristike. Administrator bira verziju Windows Server 2008 operativnog sistema na osnovu zahteva organizacije koji se odnose na podršku za hardver i karakteristike.

Najćešće verzije Windows Server 2008 koje se koriste su:

 • Windows Web Server 2008: Ovo je jeftina verzija koja je namenjena za servere koji treba da rade kao Web Application serveri. Podržava do 4 procesora i 32GB RAM memorije (4GB na 32-bitnim sistemima). Ne može se koristiti kao domenski kontroler.
 • Windows Server 2008 Foundation: Ova jeftina verzija je namenjena za korišćenje u manjim kancelarijama koje imaju ograničene zahteve. Prodaje se samo preko OEM-a i nije namanjena za slobodnu prodaju i Volume licenciranje. Podržava samo jedan 64-bitni procesor i 8GB RAM memorije. Infrastrukturne uloge servera su podržane.
 • Windows Server 2008 Standard: Ova verzija podržava četri procesora i 32Gb RAM memorije (4GB na 32-bitnim sistemima). Failover Clustering i Cross-file Replication za DFS karakteristike nisu podržane.
 • Windows Server 2008 Enterprise: Ova verzija podržava do 8 procesora i 2 TB RAM memorije (64Gb na 32-bitnim sistemima). Failover Clustering i Cross-file Replication za DFS karakteristike su podržane. Vruće dodavanje memorije je takođe podržano (Hot Add Memory). Ova verzija se najćešće koristi u velikim organizacijama koje zahtevaju ove karakteristike.
 • Windows Server 2008 Datacenter: Ova verzija podržava do 64 procesora (32 na 32-bitnim sistemima) i 2TB RAM memorije (64Gb na 32-bitnim sistemima). Sve karakteristike Windows Server 2008 Enterprise verzije su podržane kao i vruća zamena memorije, vruće menjanje procesora. Ova verzija se tipično koristi u velikim organizacijama koje zahtevaju ove karakteristike.


 
Načini za dobijanje licenci

Postoje tri glavna načina pomoću kojih administrator može da dobije licence za Windows Server 2008:

 • Retail: Ove licence se kupuju onlajn ili preko fizičke maloprodaje. Ovaj tip licenciranja se tipično koristi u malim organizacijama koje moraju da kupe ograničeni broj licenci.
 • OEM: Ove licence se kupuju zajedno sa novim hardverom. Cena ovih licenci je tipično manja od maloprodajne, ali se ne mogu pomerati sa jednog kompjutera na drugi.
 • Volume Licence: Majkrosoft ima nekoliko različitih Volume License programa za kupovinu većeg broja kopija Majkrosoft softvera. Cena ovih licenci je tipično manja od cene u maloprodaji, ali je veća od OEM licenciranja. Neke Volume Licensing opcije dobijaju se na osnovu pretplate, a ne običnom kupovinom. Kupovinom ovih licenci dostupno je i osiguranje na softver. Za veće organizacije, jedna ključna prednost volume licenciranja je pojednostavljenje procesa licenciranja.


Nezavisno od toga na koji način smo dobili naše serverske licence, imaćemo pravo da koristimo raniju verziju Windows-a u slučaju da je potrebno. Ovo se naziva Downgrade (unazaditi) pravo. Na primer, ako imamo aplikaciju koja radi samo na Windows Server 2003, a ne i na Windows Server 2008, administrator može da kupi Windows Server 2008 licence i da instalira Windows Server 2003 umesto Windows Server 2008.


Licence za pristup klijenata (Client Access Licenses)

Licence za klijentski pristup (Client Access Liceses) CALs, cu potrebne za sve uređaje i kompjutere koji komuniciraju sa Standard, Enteprise i Datacenter verzijama Windows Server 2008 operativnog sistema. Kada želimo da implementiramo Windows Server 2008 u našoj organizaciji, moraćemo takođe da ažuriramo i CAL-ove.

CAL-ovi nisu potrebni za:

 • pristupe kroz Internet koji su anonimni i nisu autentifikovani. Na primer, veb sajtovi koji nemaju logovanje korisnika (User logon),
  • pristupanje Windows Web Server 2008. Ne zahtevanje CAL-ova u ovoj verziji Windows Servera 2008 dozvoljava nam da na lokalnom Web serveru startujemo veb sajtove koji zahtevaju autentifikaciju,
  • pristupanje Windows Server 2008 Foundation. Za ovu verziju Windows Server 2008 koristi se alternativna šema za licenciranje koja ne koristi CAL-ove.


Per Server i Per Seat licenciranje

Kada instaliramo server, možemo da selektujemo da li hoćemo da koristimo Per Seat ili Per Server licenciranje. Per Server licenciranje zahteva od servera da poseduje CAL za svakog korisnika koji serveru pristupa simultano. Per Seat licenciranje zahteva da svaki uređaj ili korisnik ima samo jedan CAL sa kojim može da pristupa svim serverima. Generalno, Per Seat licenciranje je prednost ako imamo korisnike ili uređaje koji pristupaju većem broju servera.

User & Device CALs (CAL-ovi za korisnike i CAL-ovi za uređaje)

Korisnički CAL-ovi dozvoljavaju specifičnom korisniku da pristupi serveru. Device CAL-ovi (CAL-ovi za uređaje) dozvoljavaju specifičnom uređaju da pristupa serveru. Generalno, Device CAL je korisniji u okruženjima u kojima radnici koriste uređaje u smenama.


Drugi tipovi CAL-ova:

 • u slučaju da pristupamo serveru na kojem je instaliran Terminal Services, onda će nam biti potreban Rights Management Services CAL,
 • u slučaju da koristimo Rights Management Services, tada će nam biti potreban Rights Management  Services CAL,
 • u nekim slučajevima možemo da koristimo External Connector (EC) licence umesto CAL-ova.


Virtualizacija

Hyper-V je uloga servera koja je dostupna u Standard, Enterprise i Datacenter verzijama Windows Server 2008. On dozvoljava Windows Server 2008 da se ponaša kao virtuelni host za virtuelne mašine. Moguće je kupiti ove verzije Windows Server 2008 koje nemaju uključenu Hyper-V ulogu. Ipak, razlika u ceni je jako mala. Hyper-V je samo dostupan u 64-bitnim verzijama Windows Server 2008.

Kada kupimo jednu licencu servera za Standard, Enterprise i Datacenter verzije Windows Server 2008 operativnog sistema, on uključuje prava za korišćenje virtuelnih imidža:

 • Windows Server 2008 Standard uključuje jednu licencu za virtuelni imidž. Ovo znači da možemo da instaliramo jedan fizičku i jednu virtuelnu verziju Windows Server 2008 standard na istom fizičkom serveru,
 • Windows Server Enterprise uključuje četri licence za virtuelne imidže. Ovo znači da možemo da imamo jednu fizičku i četri virtuelne verzije Windows Server 2008 standard na istom fizičkom serveru,
 • Windows Server 2008 Datacenter uključuje neograničeni broj licenci za virtuelne imidže. Ovo znači da možemo da instaliramo jednu fizičku i neograničen broj virtuelnih verzija Windows Server 2008 Standrad na jednom fizičkom serveru. Koristeći Windows Server Datacenter na virtualizacionim hostovima može umnogome da pojednostavi licenciranje servera. 


Aktivacija servera

Majkrosoft koristi aktivaciju proizvoda da bi sprečio kopiranje softvera. Windows Server 2008 je jedan od softverskih proizvoda koji moraju da budu aktivirani. Ovo je odvojeni proces od registracije proizvoda.

Aktivacija udružuje specifični set hardvera i Product Key da bi se osiguralo da Product Key ne bude ponovno iskorišćen na neautorizovanom kompjuteru. Ipak, kao deo aktivacionog procesa nisu uključene nikakve identifikacione informacije.

Inicijalna aktivacija može da se odradi preko Interneta ili koritseći telefon. Ako naš server ima pristup Internetu, onda aktivacija preko Interneta traje samo nekoliko momenata. U slučaju da naš server nema pristup Internetu, onda ćemo Windows Server 2008 morati da aktiviramo koristeći telefon što obično traje deset minuta.


Nekativirani sistemi

U slučaju da ne aktiviramo novi server, nakon vremenskog perioda od 60 dana, sistem će izgubiti licencu. Pozadina desktopa će se promeniti u crnu i dobijaćete učestala obaveštenja da morate da aktivirate vaš server. Takođe, samo kritična Windows ažuriranja će biti instalirani. U slučaju da prođemo uspešno proces aktivacije, server će nastaviti da funkcioniše sasvim normalno.


Key Management Service

U velikim organizacijama u kojima se koristi Volume licenciranje, često postoji želja da se sve aktivacione aktivnosti drže unutar organizacije, a ne da se svaki sistem aktivira direktno na Majkrosoft serverima. U takvim slučajevima administrator može da implementira Key Management Service (KMS). Administrator može da koristi SRV zapis u DNS-u da automatski usmerava kompjutere ka KMS serveru. Tada će novi serveri kontaktirati KMS server za aktivaciju i neće izlaziti na Internet. Ipak, KMS server će morati da komunicira sa Majkrosoft serverima na Internetu. Kompjuteri koji su svoje aktivacije obavili preko KMS servera, moraće da se u roku od 60 dana ponovo konektuju na KMS server da bi obnovili svoju aktivaciju.


Više aktivacionih ključeva

Kada se koristi Volume licenciranje, organizaciji će možda biti dodeljeno više aktivacionih ključeva (MAK). MAK može da se koristi za više aktivacija. Kada se MAK koristi, aktivacija se može odraditi preko Interneta, preko telefona ili koristeći KMS server.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Planiranje Single server instalacije 1
 • Planiranje Single server instalacije 2
 • Planiranje Single server instalacije 3
 • Planiranje Single server instalacije 4