THE PRESENT CONTINUOUS TENSE  

 Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Present Simple Tense-u (Prostom sadašnjem vremenu), tj. is /am /are+ Present Participle (sadašnji particip) glavnog glagola.Sadašnji particip se gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ing: 

go – going

sleep – sleeping

work – working  

Ako se glagol završava jedanim suglasnikom ispred kojeg stoji kratak, naglašen samoglasnik, krajnji se suglasnik ispred –ing udvostručava. Npr.: 

hit – udariti                   particip: hitting

stop – prestati               particip: stopping

permit – dopustiti          particip: permitting

begin – početi               particip: beginning

Ako se glagol završava samoglasnikom -e koji se nalazi ispred suglasnika, onda se -e uklanja i dodaje se nastavak -ing. Npr: 

come-doći                     praticip: coming

write-pisati                    particip: writing

Ako se glagol završava samoglasnicima -ie, onda se oni transformišu u -y i dodaje se nastavak -ing.

lie-ležati, lagati              particip: lying

Krajnje –l se uvek uvostručava.Npr.: 

travel – putovati                        particip: travelling  

Potvrdni oblik 

Jednina (singular) Množina (plural)
I am working – Ja radim We are working – Mi radimo
You are working – Ti radiš You are working – Vi radite

He is working – On radi
She is working – Ona radi
It is working – Ono radi

They are working – Oni rade

 

 

Upitni oblik – Yes/No questions

Jednina (singular) Množina (plural)
Am I working? – Da li ja radim? Are we working? – Da li mi radimo?
Are you working? – Da li ti radiš? Are you working? – Da li vi radite?

Is he working? – Da li on radi?
Is she working? – Da li ona radi?
Is it working? – Da li ono radi?

Are they working? – Da li oni rade?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Am I working? – Yes, I am / No, I`m not                         Are we working? - Yes, we are / No, we aren’t
Are you working? – Yes, you are / No, you aren’t          Are you working? – Yes you are / No, you aren’t
Is he working? – Yes, he is / No, he isn’t                         Are they working? –Yes, they are / No, they aren’t
Is she working? – Yes, she is / No, she isn’t
Is it working? – Yes, it is / No, it isn’t   

 Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular) Množina (plural)
Where am I working? – Gde ja radim? Where are we working? – Gde mi radimo?
Where are you working? – Gde ti radiš? Where are you working? – Gde vi radite?
Where is he working? – Gde on radi?
Where is she working? – Gde ona radi
Where is it working? – Gde ono radi?
Where are they working? – Gde oni rade?

 

Odrični oblik

Jednina (singular) Množina (plural)
I am not (I`m not) working – Ja ne radim We are not (aren`t) working – Mi ne radimo
You are not (aren`t) working – Ti ne radiš You are not (aren`t) working – Vi ne radite

He is not (isn`t) working – On ne radi
She is not (isn`t) working – Ona ne radi
It is not (isn`t) working – Ono ne radi

They are not (aren`t) working – Oni ne rade

Upotreba: Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se koristi za: 

·          Radnju koja se dešava u trebutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku).

 

She is reading a book at the moment. (Ona trenutno čita knjigu.)

Look! She is dancing. (Pogledaj! Ona pleše.)  

·          Planove vezane za budućnost.

 

I am visiting my sister next weekend. (Sledećeg vikenda ću posetiti svoju sestru.)

She is travelling to Italy next month. (Ona će putovati u Italliju sledećeg meseca.)

Dodaj komentar Sviđa mi se - (5) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Present Continuous Tense
  • Present Continuous Tense