Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Present Simple Tense-u (Prostom sadašnjem vremenu), tj. is/am /are + present participle (sadašnji particip) glavnog glagola. Sadašnji particip se gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ing:

 • go – going
 • sleep – sleeping
 • work – working 


Ako se glagol završava na jedan suglasnik ispred kojeg stoji kratak, naglašen samoglasnik, krajnji se suglasnik ispred –ing udvostručava.

Na primer:

 • hit – udariti                   particip: hitting
 • stop – prestati               particip: stopping
 • permit – dopustiti          particip: permitting
 • begin – početi               particip: beginning


Krajnje –l se uvek udvostručava.

Na primer:

 • travel – putovati            particip: travelling


Potvrdni oblik

Jednina (singular) Množina (plural)
I am working – Ja radim  We are working – Mi radimo
You are working – Ti radiš  You are working – Vi radite
He is working – On radi
She is working – Ona radi
It is working – Ono radi 
They are working – Oni rade

Upitni oblik

Upitni oblik - Yes/No questions

Jednina (singular) Množina (plural)
Am I working? – Da li ja radim?   Are we working? – Da li mi radimo?
Are you working? – Da li ti radiš? Are you working? – Da li vi radite?
Is he working? – Da li on radi?
Is she working? – Da li ona radi?
Is it working? – Da li ono radi? 
 Are they working? – Da li oni rade?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular) Množina (plural)
Am I working? – Yes, I am / No, I'm not Are we working? - Yes, we are / No, we aren't
Are you working? – Yes, you are / No, you aren't Are you working? – Yes you are / No, you aren't
Is he working? – Yes, he is / No, he isn't
Is she working? – Yes, she is / No, she isn't
Is it working? – Yes, it is / No, it isn't
Are they working? –Yes, they are / No, they aren't

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular) Množina (plural)
Where am I working? – Gde ja radim?    Where are we working? – Gde mi radimo?
Where are you working? – Gde ti radiš? Where are you working? – Gde vi radite?
Where is he working? – Gde on radi?
Where is she working? – Gde ona radi?
Where is it working? – Gde ono radi?
Where are they working? – Gde oni rade?

 

Odrični oblik

Odrični oblik Present Continuous Tense-a (sadašnjeg trajnog vremena) se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola TO BE u sadašnjem vremenu i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Jednina (singular) Množina (plural)
I am not (I'm not) working – Ja ne  radim   We are not (aren't) working – Mi ne radimo
You are not (aren't) working – Ti ne radiš You are not (aren't) working – Vi ne radite
He is not (isn't) working – On ne radi
She is not (isn't) working – Ona ne radi
It is not (isn't) working – Ono ne radi 
They are not (aren't) working – Oni ne rade

 

Upotreba

Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se koristi za:

1. Radnju koja se dešava u trenutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku).

She is reading a book at the moment. - Ona trenutno čita knjigu.


2. Privremenu radnju

 • We're living in my sister's flat until we find a new house to buy. - Živimo u kući moje sestre dok ne nađemo novu kuću da kupimo.


3. Planove vezane za budućnost

 • I am visiting my sister next weekend. - Sledećeg vikenda ću posetiti svoju sestru.


Glagoli koji se ne upotrebljavaju u Present Continuous-u

Jedan broj glagola najčešće ne može da bude upotrebljen u trajnim vremenima. Najvažniji od njih su: 

hear – čuti,
see – videti,
taste – okusiti,
smell – mirisati,
remember – setiti se,
understand – razumeti,
wish – želeti,
want – hteti,
know – znati itd.


Oni su, umesto u Present Continuous Tense-u koriste u Present Simple Tense-u.

 • I hear a noise in the next room. - Čujem nekakvu buku u susednoj sobi.
 • Stop! Don't you see the red light? - Stani! Zar ne vidiš crveno svetlo?
 • This cake tastes good. - Ovaj kolač ima dobar ukus.
 • Do you remember our first dance? - Sećaš li se našeg prvog plesa?
 • I wish you a lot of happiness. - Želim vam mnogo sreće.
 • I know that you don't understand me. - Znam da me ne razumete
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Present Continuous Tense 1
 • Present Continuous Tense 2