Present Simple Tense (prosto sadašnje vreme)

 

Present Simple Tense (Prosto sadašnje vreme) se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to).

Na primer, infinitiv sa «to» glagola raditi glasi to work a infinitiv bez «to» glasi work. Za sva lica osim za treće lice jednine potvrdni oblik prostog sadašnjeg vremena glasi work. Za treće lice se dodaje –s.

 

Potvrdni oblik

 Jednina (singular) Množina (plural)
I work – Ja radim We work – Mi radimo
You work – Ti radiš You work – Vi radite
He works – On radi
She works – Ona radi
It works – Ono radi
They work – Oni rade

  

Nastavak –s u trećem licu jednine može imati različite oblike. Ukoliko se glagol završava na vokal o nastavak će glasiti –es, kao u primeru glagola go koji u 3. licu jednine glasi goes ili glagol do koji u 3. licu jednine glasi does.

Ukoliko se glagol završava na –ch, -sh, -x, -ss, nastavak takođe glasi –es

Na primer:

 • He teaches (teach – predavati).
 • She washes (wash – prati).
 • He kisses (kiss – ljubiti).
 • She fixes (fix – popravljati).

 

Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik –y prelazi u –ie.

Na primer:

 • He cries (cry -plakati).
 • It flies (fly – leteti).


Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene.

 • She plays (play – igrati).
 • He stays (stay – ostati).

 

Izuzetak je glagol have (imati) koji u trećem licu glasi has.

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Present Simple Tense-u se gradi od pomoćnog glagola Do, odnosno Does (za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola.

Sva pitanja se u engleskom jeziku dele na Yes/No pitanja i Wh- pitanja. Yes/No nemaju upitnu reč i na njih se može odgovoriti sa Da ili Ne.

Wh- pitanja počinju upitnom rečju a one su: when, what, why, where, how, how much, how many...


Upitni oblik – Yes/No questions:

Jednina (singular) Množina (plural)
Do I work? – Da li ja radim? Do we work? – Da li mi radimo?
Do you work? – Da li ti radiš? Do you work? – Da li vi radite?
Does he work? – Da li on radi?
Does she work? – Da li ona radi?
Does it work? – Da li ono radi? 
Do they work? – Da li oni rade?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Do I work? – Yes, I do / No, I don't Do we work? - Yes, we do / No, we don't
Do you work? – Yes, you do / No, you don't Do you work? – Yes we do / No, we don't
Does he work? – Yes, he does / No, he doesn't
Does
she work? – Yes, she does / No, she doesn't
Does
it work? – Yes, it does / No, it doesn't
Do they work? –Yes, they do / No, they don't

 

Upitni oblik – Wh- questions: 

  Jednina (singular)Množina (plural)
Where do I work? – Gde ja radim? Where do we work? – Gde mi radimo?
Where do you work? – Gde ti radiš? Where do you work? – Gde vi radite?
Where does he work? – Gde on radi?
Where does she work? – Gde ona radi?
Where does it work? – Gde ono radi?
Where do they work? – Gde oni rade?

 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog obika pomoćnog glagola Do (odnosno Does za treće lice jednine) u odričnom obliku i osnovnog oblika glavnog glagola.

                   Jednina (singular)                     Množina (plural)
I do not (don't) work – Ja ne radim We do not (don't) work – Mi ne radimo
You do not (don't) work – Ti ne radiš You do not (don't) work – Vi ne radite
He does not (doesn't) work – On ne radi
She does not (doesn't) work – Ona ne radi
It does not (doesn't) work – Ono ne radi 
They do not (don't) work – Oni ne rade

 

Upotreba

Prosto sadašnje vreme se koristi za:

Radnje koje se ponavljaju (navike, običaji, rutine)

 • I get up at 6 o`clock. - Ja ustajem u 6 sati.
 • She wears uniform at work. - Ona nosi uniformu na poslu.
 • The English drink tea at 5 o`clock in the afternoon. - Englezi piju čaj u 5 sati popodne.


U ovom smislu se mogu koristiti i prilozi i fraze za učestalost (reči koje označavaju koliko često se dešava radnja).

To su:

 • always (uvek),
 • usually (obično),
 • often (često),
 • sometimes (ponekad),
 • never (nikad),
 • every day (svakog dana),
 • every month (svakog meseca),
 • every year (svake godine) i sl.
 • once a year (jedanput godišnje),
 • twice a day (dvaput dnevno),
 • three times a week (triput nedeljno) i sl.


Prilozi always, usually, often, sometimes, never dolaze pre glavnog glagola u potvrdnom obliku.

Fraze every day, every month, twice a year... najčešće dolaze na kraju rečenice.

 • I always go to school at 8 o`clock in the morning. - Ja uvek idem u školu u 8 sati ujutru.
 • She usually drinks tea in the evening. - Ona obično pije čaj uveče.
 • We never eat in the living room. - Mi nikad ne jedemo u dnevnoj sobi.

 

Opšte istine (nešto što je uvek tačno)

Na primer:

 • People change money in banks. - Ljudi menjaju novac u bankama.
 • A day has 24 hours. - Dan ima 24 časa.
 • The Earth goes around the Sun. - Zemlja se okreće oko Sunca.
 • The Sava flows into the Danube. - Sava se uliva u Dunav.

 

Karakteristike subjekta

Na primer:

 • He speaks English very well. - On dobro govori engleski.
 • My sister plays the piano. - Moja sestra svira klavir.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Present Simple Tense 1
 • Present Simple Tense 2