Ovaj modul će puno pomoći sistem administratorima da se pripreme za rešavanje problema sa otkazom kompjutera koristeći karakteristike u Microsoft Windows Server 2003 operativnom sistemu. Administratori mogu da spreče gubitak podataka i takođe mogu da povrate podatke nakog gubitka. Razumevanje ovih karakteristika je osnova izgradnje i implementacije efektnog plana za zaštitu od katastrofe.

 

Ova lekcija predstavlja komponente oporavka od katastrofe i metode oporavka podataka nakon pada sistema. Takođe, ova lekcija predstavlja načine kako da kreirate vaš Disaster Recovery plan.


Šta je to (Disaster Recovery) oporavak od katastrofe?

Kompjuterska katastrofa je iznenadan gubitak podataka na računaru. Biznis u današnjim kompanijama zavisi od važnih i bitnih podataka (mission-critical data) više nego ikad pre. Kao rezultat, organizacije jako puno ulažu u zaštitu njihovih informacionih tehnologija (IT).

Oporavak od katastrofe je proces nastavljanja normalnih biznis operacija u najkraćem vremenskom roku nakon dešavanja katastrofe. Idealan način za oporavak je korišćenje metoda za oporavak od katastrofe da bi povratili podatke i servise u stanje u kojem su bili pre katastrofe.

Za svaki operativni sistem i aplikacije koje ste instalirali u svoje okruženje, trebate da odgovorite na sledeća pitanja vezana za oporavak od katastrofe:

Recovery Plan:

 • Koja su moguća scenarija grešaka?
 • Koji podaci su kritični za kompaniju?
 • Koliko često bi trebali da radite BackUp?
 • Ako predpostavimo da imamo grešku, koliko bi vremena trebalo da prođe dok ne odradimo Restore podataka iz poslednjeg BackUp-a? Da li je to prihvatljiva količina vremena?
 • Gde ćete da smestite Backup vaših podataka i da li će samo pravi ljudi imati pristup Backup-u?
 • Ako je je odgovorni sistem administrator odsutan, postoji li neko drugi ko zna potrebne lozinke i procedure za odrađivanje Backup-a i, ako je potrebno, da li postoji osoba koja može da odradi Restore sistema?


Hardware:

 • Koliko postoji, kakvi su, i gde se nalaze individualne kompjuterske komponente u kompaniji, kao što su: hard diskovi, procesori, RAM?
 • Koliko postoji, kakvi su, i gde se nalaze eksterne komponente kao što su ruteri, bridževi, svičevi, kablovi i konektori?
 • Da li su kritični hardveri i servisi tolerantni na otkaze (Fault Tolerance, Redundant)?


Data Restauration (restauracija podataka):

 • Na koji medijum (trake, kompakt diskovi ili diskovi) ćete smeštati Backup kopije?
 • Da li ćete odrađivati Backup na mreži (online), dok korisnici rade na svojim računarima, ili nakon radnog vremena (offline)?
 • Da li ćete odrađivati Backup ručno ili ćete konfigurisati i rasporediti da se odrađuju automatski?
 • Da li su kritični podaci tolerantni na otkaze (Redundant), koliko često se ažuriraju kritični podaci?
 • Ako ste automatizovali Backup, kako ćete proveriti da li su bili uspešni?
 • Kako ćete osigurati da su Backup kopije spremne za korišćenje?


Vodič za pripremu oporavka od katastrofe (Disaster Recovery)

Administratori bi trebali da kreiraju dobar plan za oporavak od katastrofe. Kada vrše testiranje, administratori bi trebali da traže osetljiva područja simulirajući sve moguće scenarije pada sistema.


Vodič za pripremu plana:

 • Treba napraviti dobar plan za odrađivanje regularnih Backup operacija
 • Nakon kreiranja Backup kopija, administrator bi trebao da proveri ispravnost istih
 • Administrator treba da napravi nekoliko Backup kopija, jednu kopiju bi trebao da čuva u kompaniji, a druge na nekom drugom mestu (off-site) iz bezbednosnih razloga
 • Obavezno kreirati Backup kopiju System State-a
 • Instalirati Recovery konzolu kao opciju pri podizanju sistema
 • Držati instalacione diskove na mestu da bi ih lako i brzo pronašli kad su vam potrebni
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Priprema za oporavak od katastrofe (Disaster Recovery) 1
 • Priprema za oporavak od katastrofe (Disaster Recovery) 2