Library panel

Library panel je mesto gde se nalaze svi Vaši materijali koje koristite za rad u Flashu na određenom projektu. U Library panelu možete videti razne objekte i ako kliknete na neki od njih videćete Preview tog objekta u Preview prozoru (slika 1).

 

Slika 1. Prikaz Library panela i prikaz selektovanog objekta u Preview panelu

 

Library panel Vam omogućava da snimite i organizujete svoje objekte u Flashu. Jako bitna stvar je to što u Library panelu možete kreirati nove foldere i preko njih organizovati sadržaj Vašeg projekta. Foldere pravimo klikom na ikonicu New Folder (slika 2).

 

Slika 2. Prikaz dela za pravljenje novog foldera u Library panelu

 

Objekte ubacujemo u foldere jednostavnom Click and Drag metodom. Klikom na Delete brišete objekte, a klikom na New Symbol dodajete nove simbole. O kreiranju simbola ćemo pričati u nekoj od narednih lekcija. Takođe postoji i Properties opciju koja Vam daje informacije o trenutno selektovanom objektu u Library panelu.

Ako imate više različitih projekata otvorenih u istom momentu, klikom na padajući meni u gornjem delu Library panela imate mogućnost da se krećete između biblioteka različitih projekata, a da ne izlazite iz prvobitno selektovanog projekta u kom se trenutno nalazite (slika 3). To je veoma zgodan način da koristite elemente jedne biblioteke za potrebe drugog projekta.

 

Slika 3. Prikaz pdajućeg menija za korišćenje biblioteka različitih projekata

 

Takođe možete otvoriti FLA fajl tako što ćete kliknuti na karticu File – Import – Open External Library. Otvoriće Vam se prozor iz kog možete izabrati željeni fajl (slika 4).

Slika 4. Prikaz prozora za otvaranje eksterne biblioteke

 

Kada ste pronašli željeni fajl, klikom na njega on se otvara u radnom prostoru kao plutajući panel (slika 5).

 

Slika 5. Prikaz otvorene eksterne biblioteke

 

Ako želimo da nam jedna biblioteka bude vidljiva bez obzira na to u kom se projektu nalazimo, potrebno je da aktiviramo Pin Current Library opciju (slika 6) koja se nalazi u gornjem delu Library panela.

 

Slika 6. Prikaz Pin Current Library opcije

 

Kada ste aktivirali ovu opciju, videćete da se biblioteka ne menja kada se krećete između različitih projekata.

 

Importovanje fajlova u Flash

Flash može da uveze nekoliko različitih grafičkih formata. To su uglavnom najčešće korišćeni grafički formati, kao što su JPEG, GIFF i PNG formati. Zanimljivo je da PNG fajlovi čak podržavaju potpunu transparentnost u Flashu. Importovanje fajlova u Flash možemo izvršiti na dva načina. Prvi način je import direktno u Library tako što ćete kliknuti na karticu File – Import – Import to Library (slika 7). Kada imamo fajl u biblioteci dovoljno je da ga prevučemo na scenu i fajl je spreman za dalju obradu.

 

Slika 7. Prikaz importa fajla u Library

 

Drugi način za importovanje je takođe klikom na karticu File – Import – Import to Stage (slika 8). Na ovaj način importujete fajl direktno na Scenu, ali je bitno napomenuti da fajl automatski ide i u biblioteku. Uglavnom će ovo biti opcija za koju ćete se opredeliti.

 

Slika 8. Prikaz importa fajla direktno na Stage

 

Podešavanje kompresije bitmap grafike

Sjajna stvar koju Vam omogućava Flash vezano za bitmap grafiku je mogućnost podešavanja kompresije, a da ne utičete na originalnu sliku. Kada je fajl importovan u Flash, informacije o originalnom fajlu su snimljene takođe u Flash i tako se, ako se informacije vezane za kompresiju promene, to se ne odražava na originalni fajl.

To ćemo najbolje shvatiti na primeru. Importujte sliku RF1 koja se nalazi u radnim fajlovima vezanim za ovu lekciju direktno na scenu. Koristeći Align panel podesite da slika zauzme istu površinu kao i sama scena. Testirajte film pritiskom na tastere CTRL+Enter i zatim zatvorite test film prozor. Ako pogledamo SWF History podatke dobićemo informacije o fajlu (slika 9).

 

Slika 9. Prikaz podataka u SWF History panelu

 

Ovde, pored prikaza vremena i datuma kada smo testirali film, stoji i podatak o veličini samog fajla. Editovanjem kompresije fajla možemo smanjiti veličinu dokumenta bez značajnog gubitka kvaliteta same slike. Da bismo to uradili otvorićemo Library panel i duplim klikom na ikonicu fajla otvorićemo Bitmap Properties dialog box (slika 10).

 

Slika 10. Prikaz Bitmap Properties dialog boxa

 

U ovom prozoru možete videti Preview naše slike koju uz pomoć Hand toola možemo pomerati, ali ćemo takođe videti i neka podešavanja koje možemo editovati. Neka setovanja su vezana i za kompresiju slike. Ako čekirate opciju Allow smoothing, Flash će uticati na kvalitet slike kako bi smanjio veličinu fajla. Ovde takođe postoji Compression meni gde možete izabrati JPEG kompresiju ili Lossless kompresiju. U principu, JPEG kompresija edituje sliku na osnovu gubitka kvaliteta slike. Losseless kompresija nema nikakvih podešavanja i ona utiče direktno piksele slike. Kada radite sa JPEG kompresijom, imate mogućnost da čekirate opciju Use imported JPEG data ili da Vi sami podesite kompresiju po želji na skali od 1 do 100. Klikom na opciju test, izvršićemo pregled dobijenih rezultata pre stvarnog uticanja na grafiku. Posle podešavanja kompresije, ako odemo u Properties panel i testiramo film ponovo, videćemo da je došlo i do promene u SWF History delu. Sa custom podešavanjem od 50 videćemo da se veličina fajla značajno smanjila (slika 11).

 

Slika 11. Prikaz SWF History dela posle kompresije

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Rad sa eksternim fajlovima i Library panel 1
  • Rad sa eksternim fajlovima i Library panel 2
  • Rad sa eksternim fajlovima i Library panel 3
  • Rad sa eksternim fajlovima i Library panel 4