Po uspešnom prijavljivanju na sistem pokrenuće se  Window Manager i Desktop enviroment (radno okruženje) koji predstvaljaju deo X Windows radne okoline. Window Manager je sistem za grafičko upravljanje prozorima (Fluxbox, Enlightment, Afterstep) dok pojam Desktop Enviroment predstavlja kompletan set grafičkih elemenata i kolekciju pratećih podrazumevanih programa i može se sresti u nekoliko različitih verzija:

 

 • Gnome, standardni Window Manager za Ubuntu Linux Desktop distribucije
 • KDE je alternativa Gnome desktop okruâenju, i standardno okruženje nekih distribucija (Slackware, KUbuntu...)
 • FVWM i FVWM95, Window Manageri koji izgledom podsećaju na MS Windows 95
 • AfterStep, Window Manager korišćen na NeXT kompjuterima devedesetih godina prošlog veka

 

Korišćenjem određenog Desktop okruženja (Desktop enviroment) ograničeni smo i na set programa koji ga koriste, tako bez korišćenja potrebnih programskih biblioteka, nije moguće pokretanje programa napisanih za neko drugo Desktop okruženje. Iz tog razloga, Ubuntu se distribuira u verzijama za Gnome (Ubuntu) i KDE (KUbuntu).

 

 

Radna okolina Ubuntu operativnog sistema se sastoji iz tri celine:

 •  Desktop, centralna radna površina
 •  Meni bar, meni linija u gornjem delu ekrana
 •  Task bar, statusna linija u donjem delu ekrana


Centralna radna površina, Desktop, je inicijalno prazna, ali na njoj mogu da stoje ikonice sa korisničkim fajlovima, prečice do programa ili fajlova, kao i pokrenuti programi.

Meni linija se sastoji iz:

 •  Applications menija
 •  Places menija
 •  System menija
 •  Quick Launch menija
 •  Applet bar


Applications meni se sastoji iz liste svih instaliranih programa, svrstanih u programske kategorije, radi bolje organizacije.

Places meni je meni u kome se nalaze prečice do najčešće korišćenih lokacija, Home direktorijuma, direktorijuma za dokumente, slike, muziku, kao i prečice do CD/DVD uređaja, fleš diskova i sl. Takođe, u ovom meniju se nalaze prečice za pristup mrežnim lokacijama i program za pretraživanje fajl sistema.

System meni predstavlja kolekciju prečica do programa za podešavanje funkcionisanja Ubuntu Linux-a, kao i prečice do Help sistema.

Quick Launch sadrži ikonice sa programima koje često koristimo i do kojih želimo da što brže dođemo. Inicijalno, u Quick Launch-u se nalaze ikonica za pokretanje Mozilla Firefox Web Browser-a i ikonica za pokretanje Help sistema. U slučaju da sami želimo da dodamo ikoncu za pokretanje nekog programa u Quick Launch, dovoljno je da je pronađemo u Start meniju i prevučemo u Quick Launch polje. Ikonicu koje više ne želimo da imamo u polju za brzo pokretanje, možemo da izbrišemo tako što ćemo kliknuti desnim tasterom miša na nju, i izabrati opciju Remove from panel.

Applet bar se nalazi u desnom uglu Meni bar-a i u sebi sadrži više ikonica i programa poput sata, kalendara, informacija o statusu mreže na koju je kompjuter priključen, programa za podešavanje jačine zvuka, pristigle elektronske pošte i sl. U ovaj deo meni bara možemo dodavati i druge programe, applete, tako što ćemo da kliknemo desnim tasterom miša u prazan prostor pre prve ikonice i izaberemo opciju Add to panel. Iz liste instaliranih appleta, izabraćemo željeni (npr. Brightness Applet, applet kojim se reguliše osvetljenje monitora na Notebook kompjuterima) i klinuti na dugme Add, a zatim na dugme Close. Izabrani applet će se pojaviti i možemo mu pristupiti jednostavnim klikom na njega levim tasterom miša. Ako želimo da applet uklonimo sa applet bara, dovoljno je da kliknemo desnim tasterom na ikonicu željenog appleta i izaberemo opciju Remove from panel.

U desnom uglu applet bara, nalazi se i ikonica sa korisničkim imenom pod kojim smo prijavljeni na sistem, koja nam omogućava da postavimo status Instant Messengera (Set Status), da se prijavimo pod drugim korisničkim imenom (Switch User), kao i da restartujemo ili isključimo kompjuter. Takođe, putem ove ikonice možemo da se izlogujemo sa sistema (Log Out) i vratimo na Login Screen, ekran za prijavljivanje.

Task bar zauzima donji deo ekrana i sastoji se iz:

 •  Ikonice za prikazivanje Desktopa u donjem levom uglu (Show Desktop)
 •  Prostora za prikazivanje trenutno aktivnih programa
 •  Ikonice za virtuelne Desktope
 •  Kante za smeće


Ukoliko je radna površina prekrivena pokrenutim programima, a želimo da pogledamo sadržaj desktopa, možemo da kliknemo na ikonicu za prikazivanje desktopa, koja se nalazi u donjem levom uglu ekrana. Svi pokrenuti programi će privremeno nestati, i moći ćemo da vidimo sadržaj radne površine. Ako ponovo kliknemo na istu ikonicu, pokrenuti programi će se pojaviti. Ova mogućnost Ubuntu Linux-a ima isti efekat kao da smo svaki program pojedinačno minimizovali, videli sadržaj radne površine, a zatim ponovo vratili pokrenute programe u prvi plan.

Svaki pokrenuti program, pored samog prozora u kome se izvršava, pojavljuje se i u Task baru. Klikom na polje sa nazivom programa, prozor u kome se izvršava izlazi u prvi plan. U slučaju da je program već u prvom planu, biće minimizovan.

Tokom korišćenja Ubuntu Linux-a, možemo doći u situaciju da nam je prostor u kome se izvršavaju programi mali i da nam treba više prostora za rad. U tu svrhu, postoje virtuelni desktopi koji predstavljaju dva ili više nezavisnih ekrana u kojima možemo izvršavati programe. Na ovaj način, postiže se bolja organizacija u radu i skraćuje se vreme prelaska sa jednog programa na drugi.

Kada obrišemo neki fajl ili folder, on se smešta u kantu za smeće koja nam omogućava da, ukoliko smo pogrešili, vratimo obrisan fajl ili folder. Ikonica kante za smeće se nalazi u donjem desnom uglu ekrana i, kako bismo videli njen sadržaj, dozvoljeno je da kliknemo na nju. Ako neku od ikonica koja se nalazi u kanti želimo da povratimo, dovoljno je da kliknemo na nju desnim tasterom miša i da u meniju izaberemo opciju Restore. Sadržaj kante za smeće možemo nepovratno izbrisati desnim klikom na kantu i izborom opcije Empty Trash u meniju koji se pojavio. Potvrdu da to zaista želimo da uradimo izvršićemo klikom na Empty Trash dugme dijaloga koji se pojavio. Ako smo se predomislili i ne želimo da nepovratno obrišemo sadržaj kante, možemo da kliknemo na dugme Cancel, u istom dijalogu.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Radna okolina 1
 • Radna okolina 2
 • Radna okolina 3