Radni prostor Adobe Premiere programa sadrži elemente koje ćemo naučiti da upotrebljavamo tokom ovog kursa. Kada izaberemo projekat, na ekranu se pojavljuje default radni prostor, kao na slici. Drugim rečima, ovaj radni prostor se pojavljuje automatski i podešen je kao optimalan za proces montaže  (Workspace: Editing).

 

U zavisnosti od vrste obrade video-materijala u gornjem desnom uglu u padajućem meniju možemo izabrati i druge, po proizvođaču optimalne rasporede elemenata u Workspace. Tako imamo posebno organizovan raspored frejmova za:

 

 • Audio — obradu zvuka
 • Color Correction — korigovanje boja i intenziteta svetla slike
 • Editing — montažu video-materijala
 • Effects — za rad sa video-efektima
 • Metalogging — koji se koristi prilikom unosa veće količine video-materijala

 

Kada podesite Vaš radni prostor onako kako Vama najviše odgovara, imate mogućnost da ga sačuvate odabirom opcije New Workspace..., kao i da obrišete neki koji više ne koristite ili vratite na default strukturu Workspace-a neki od predefinisanih koji ste menjali, Delete Workspace ili Reset Current Workspace.

Ako je komanda Import Workspace from Projects štiklirana, ona omogućuje da se informacija o izgledu Workspace-a sačuva u projektu, pa svaki projekat ima sebi prilagođen Workspace. S druge strane, ako ta funkcija nije aktivirana onda se svaki projekat otvara u Workspace-u koji je u tom trenutku postavljen.

Prvi u gornjem levom uglu Workspace-a jeste panel Project: ime projekta. Panel je površina koja je na slici oivičena žutom linijom (koja označava da je taj panel aktivan).

 

 

Cela površina slike koja obuhvata panele Project: i Resource Central predstavlja Frame, tj. frejm. Frejm može sadržati više panela i njihovo aktiviranje se vrši klikom na površinu naziva panela. Paneli se mogu mišem premeštati iz frejma u frejm, kao i namestiti da postoje samostalno. Frejmovi mogu imati i različitu veličinu na ekranu. Mišem se mogu povećavati ili smanjivati jednostavnim pomeranjem njihovih stranica.

U Project panelu se nalaze svi elementi koji su nam potrebni za montažu, organizovani slično Windows Folder — File organizaciji.

 

 1. Preview monitor
 2. Modul kojim pretražujemo Project panel kucanjem imena našeg fajla
 3. Sekvenca u kojoj montiramo
 4. File (u ovom slučaju audio, a može biti i video ili grafika)
 5. Folder ili Bin koji definišemo samostalno
 6. Sa ove dve ikonice možemo birati način prikazivanja elemenata unutar panela
 7. Komande za pretraživanje panela (Find) i pravljenje novog foldera (New Bin) ili novog elementa (New Item)

 

Podvučeni elementi Media Type i Media Duration (tip medija i trajanje) su metadata elementi. To su informacije koje prate fajlove i definišu ih po različitim parametrima. Ako neke specifične metadata parametre želimo da vidimo u Project panelu, onda funkcije vezane za pozicioniranje Panela i Frame-a i ponovljene funkcije iz Project panela nalazimo u padajućem meniju u gornjem desnom uglu frejma.

 

 

Svaki frejm ima neke zajedničke, ali i specifične funkcije koje ovako možemo podešavati.

Panel u kojem se vrši montaža i u kom se nalazi sekvenca koju montiramo naziva se Timeline ili vremenska linija. Vremenska linija je vizuelni prikaz naše montaže na vremenskoj osi.

 

 

 1. Kanal u kojem postavljamo video-materijale
 2. Kanal u kojem postavljamo audio-materijale
 3. Current-Time Indicator linija koja određuje mesto koje se u tom trenutku prikazuje na Program Panelu
 4. Vreme na kojem se nalazi Current-time Indicator

 

Panel u kojem gledamo sve što smo postavili na Timeline panelu zove se Program panel. To je ujedno i monitor na kojem vidimo konačan izgled filma. Vizuelno i po funkcijama on je sličan Source Panelu o kojem ćemo govoriti u posebnoj lekciji.

 

 1. Vreme na kom se nalazi Current-time Indicator
 2. Funkcije za obeležavanje kadra i beleženje pomoćnih markera
 3. Funkcije za kretanje kroz video-materijal: Play, Stop, premotavanje napred i nazad
 4. Pomoćne funkcije za rad u montaži
 5. Ukupno vreme trajanja izmontiranog materijala

 

 

Po defaultu u donjem levom uglu ekrana nalazi se frejm sa četiri panela. Panel Media Browser nam omogućava da direktno u Adobe Premieru pretražujemo diskove na računaru tako da nemamo potrebu da koristimo Windows Explorer ili neki drugi browser.

 

Info Panel nam daje dve vrste informacija. Prva je o selektovanom klipu ili fajlu u zavisnosti od toga gde je selektovan, i to je informacija o njegovoj dužini, tipu medija i video i audio formatu. Drugi niz informacija vezan je za Sekvencu u kojoj radimo i sadrži informacije o položaju Current-time indikatora, informacije za svaki kanal i video i audio i originalno vreme za svaki izmontirani deo koje je zabeleženo na video-materijalu u Project panelu.

History Panel nam prikazuje sve korake koje smo tokom montaže napravili tako da se možemo vratiti više koraka unazad i promeniti odluke.

 

Effects Panel sadrži sve audio i video efekte koje možemo koristiti, kao i audio i video tranzicije. Effects Panel sadrži i liniju za pretraživanje Find, kojom efekat ili tranziciju po nazivu mnogo brže nalazimo.

Tools Panel sadrži specijalizovane alate koji nam olakšavaju različite montažne manipulacije. Ovde ćemo samo pobrojati alate u Tools Panelu, a potom ćemo posebnom nastavnom jedinicom obraditi svaki od njih.

 

 1. Selekcija
 2. Selekcija kanala (tarck)
 3. Ripple Edit
 4. Rolling Edit
 5. Rate Stretch
 6. Razor
 7. Slip
 8. Slide
 9. Pen
 10. Hand
 11. Zoom

 

Na vrhu ekrana nalazi se Menu Bar koji sadrži devet menija. U toku kursa upoznaćemo se detaljnije sa funkcijama svih menija u meni baru Adobe Premiere programa, a sada ćemo pomenuti samo neke. File menu sadrži osnovne funkcije za čuvanje projekta, importovanje i eksportovanje fajlova i specifičnih televizijskih i filmskih pomoćnih fajlova, kao što su Test i Lead koji prethode početku filma.

 

Edit menu sadrži funkcije selekcije, kopiranja i Undo i Redo koje su korisne kod ispravljanje grešaka, pošto vraćaju unazad i anuliraju poslednju urađenu funkciju ili, ukoliko nismo zadovoljni ispravkom, vraćaju na prvobitno rešenje.

 

U Project meniju možemo menjati elemente projekta koje smo definisali na samom početku rada sa Adobe Premiere programom u kreiranju novog projekta (Project Settings). Funkcija Project Manager... će biti objašnjena u posebnoj nastavnoj jedinici pred kraj kursa.

 

Clip meni nam omogućava da svaki uneti video-materijal i svaki izabrani deo dorađujemo u finalnoj montaži. Možemo mu menjati ime, modifikovati brzinu i kod audio-klipova podešavati jačinu zvuka. Funkcije koje se nalaze u Clip meniju služe i za grupisanje više klipova ili rad sa više kamera. I sa ovim funkcijama upoznaćemo se detaljnije u narednim lekcijama.

Sequence meni i Marker meni nam pomažu u radu tokom samog procesa montaže, kada obeležavamo mesta reza. U kojoj veličini detalja vidimo montažnu sekvencu definišemo komandama Zoom In i Zoom Out iz sequence menija.    

 

Title menu nam služi da bismo kreirali grafike, potpise i špice koje upotpunjuju video-materijal koji smo snimili.

 

 

Window menu otvara panele u Workspace-u koji su nam potrebni za rad. Oni koji su na Workspace-u u tom trenutku su štiklirani ispred naziva Panela. Klikom na određeni naziv panela možemo ih postaviti ili skinuti sa Workspace-a.

 

U zavisnosti koju fazu procesa montaže radimo, izbor panela i njihov raspored možemo definisati sami.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Radni prostor 1
 • Radni prostor 2
 • Radni prostor 3