Nouns (imenice):

quotation - cena, dostava cene

offer - ponuda

correspodent - korespondent, dopisnik

service - usluga

assurance - uveravanje

attention-  pažnja

firm offer - čvrsta ponuda

receipt - prijem, primanje, potvrda prijema

enquirer - osoba koja šalje upit

trade discount - popust, rabat

cash discount - popust na gotovinu

quantity discount - popust na količinu

delivery date - datum isporuke

representative - predstavnik

 

 

Verbs (glagoli):

take opportunity - iskoristiti priliku

stimulate - stimulisati         

draw attention - privući pažnju

meet requirements - ispuniti zahtev, udovoljiti zahtevu

acknowledge - potvrditi

note - zapaziti, obratiti pažnju

hesitate - oklevati

 

Adjectives and adverbs (pridevi i prilozi):

in reply to - kao odgovor na

sales-conscious - prodajno orijentisan, svestan važnosti prodaje

preceding - prethodni

subject to - podložan,  koji podleže, zavisi od

provided -  pod uslovom da

 

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Replies to Enquiries - Vocabulary