Doslovno navođenje nečijih reči se naziva direktni govor (Direct Speech). 

 • Mark said: "I have bought a new car." - Mark je rekao: "Kupio sam novi auto."
 • Sandra: "Peter is doing his homework." - Sandra: "Piter radi domaći."


Međutim, prepričavanje nečijih reči se naziva indirektni govor (Reported Speech ili Indirect Speech)

Prilikom prebacivanja direktnog govora u indirektni, dešavaju se izvesne promene.

 • Mark said (that) he had bought a new car. - Marko je rekao da je kupio novi auto.
 • Sandra said (that) Peter was doing his homework. - Sandra je rekla da Piter radi svoj domaći.

                 
Statements (izjavne rečenice)

Pri prebacivanju direktnih potvrdnih i odričnih izjavnih u indirektni govor one se obično uvode glagolom say. Mogu se međutim upotrebiti još neki glagoli sa sličnim značenjem:

 • tell (reći),
 • add (dodati),
 • answer (odgovoriti),
 • declare (izjaviti).


Nakon ovih glagola može doći veznik that, ali to nije obavezno. U indirektnom govoru dolazi do obaveznog slaganja vremena. Ako je uvodni glagol (say, tell...) u prošlom vremenu, dolazi do promene vremena iz direktnog govora.

 • He said: "I am a teacher." - On je rekao: "Ja sam nastavnik."
 • He said that he was a teacher. - On je rekao da je on nastavnik.
 • "Mary is reading a book." – “Meri čita knjigu."
 • She said that Mary was reading a book. - Ona je rekla da Meri čita knjigu.
 • Sarah: "John bought a present for his wife." - Sara: "Džon je kupio poklon svojoj ženi."
 • Sarah said that John had bought a present for his wife. - Sara je rekla da je Džon kupio poklon svojoj ženi.
 • Milan: "They are working in the garden." - Milan: "Oni rade u bašti."
 • Milan said that they were working in the garden. - Milan je rekao da oni rade u bašti.
 • "We have made a cake." - "Napravili smo tortu."
 • They said that they had made a cake. - Oni su rekli da su napravili tortu.
 • Mark: "Paul will do it." – "Mark: Pol će to uraditi."
 • Mark said that Paul would do it. - Mark je rekao da će to Pol uraditi.


Evo do kojih promena u vremenima dolazi pri slaganju vremena.

 • Present Simple Tense prelazi u Past Simple Tense
 • Present Continuous Tense prelazi u Past Continuous Tense
 • Present Perfect Tense prelazi u Past Perfect Tense
 • Present Perfect Continuous Tense prelazi u Past Perfect Continuous Tense
 • Past Simple Tense prelazi u Past Perfect Tense
 • Past Continuous Tense prelazi u Past Perfect Continuous Tense
 • Will prelazi u Would
 • Shall najčešće prelazi u Would ili Should
 • Can prelazi u Could
 • Might se ne menja
 • Should i Ought to se ne menjaju
 • Must prelazi u Had to 


Takođe se dešavaju i promene u vremenskim odrednicama:

 • Today postaje that day
 • Yesterday postaje the day before
 • The day before yesterday postaje two days before 
 • Tomorrow postaje the next day ili the following day
 • The day after tomorrow postaje In two days' time
 • Next week postaje the following week
 • A year ago postaje a year before ili the previous year
 • Mary: "I met him the day before yesterday." - Meri: "Srela sam ga prekjuče."
 • Mary said she had  met him two days before. - Meri je rekla da ga je srela prekjuče.
 • John: "I'll come tomorrow." - Džon: "Doći ću sutra."
 • John said he would come the next day. - Džon je rekao da će doći sutra.


Questions (upitne rečenice)

Pri prebacivanju direktnih pitanja u indirektna vodi se računa o tome da li je pitanje tipa Yes/No (bez upitne reči) ili Wh- pitanje (sa upitnom reči).  Rečenice se uglavnom uvode glagolima ask (pitati), inquire (pitati, raspitivati se), want to know (želeti znati), wonder (pitati se)

Ako se radi o Yes/No pitanjima nakon uvodnog glagola dolazi if (ili whether) a zatim prepričano pitanje. Pravilo o slaganju vremena važi i ovde.

 • Ann: "Are you English?" - En: "Da li ste vi Englezi?"
 • Ann asked if they were English - En je pitala da li su oni Englezi.


Obratite pažnju da je red reči iza if kao u potvrdnoj rečenici.  Evo još nekoliko primera: 

 • Sandra: "Can John play the piano?" - Sandra: "Da li Džon zna da svira klavir?"
 • Sandra wanted to know if John could play the piano. - Sandra je htela da zna da li Džon zna da svira klavir.
 • Mark : "Do you work in a bank?" - Mark: "Da li radiš u banci?"
 • Mark asked whether I worked in a bank. - Marko je pitao da li radim u banci.
 • Mario: "Has anyone been to Madrid?" - Mario: "Da li je iko bio u Madridu?"
 • Mario wanted to know if anyone had been to Madrid. - Mario je hteo da zna da li je iko bio u Madridu.


Ako se radi o Wh-pitanjima if nije potrebno. Wh- pitanja počinju upitnim rečima When, Which, Who, Why...

 • Ivana: "Where does Mary live?" - Ivana: "Gde živi Meri?"
 • Ivana asked where Mary lived. - Ivana je pitala gde Meri živi.
 • Tom: "Why has Ann gone?" - Tom: "Zašto je En otišla?"
 • Tom wanted to know why Ann had gone. - Tom je želeo da zna zašto je En otišla.


Orders (naredbe)

Naredbe se najčešće uvode glagolom tell (reći). Još se javljaju order, command (oba u značenju narediti) dok se molbe uvode glagolom ask (zamoliti).

Glagol tell zahteva iza sebe direktan objekat.

Imperativ iz direktnog govora postaje infinitiv u indirektnom, dok negativni imperativ (prohibitiv) postaje negativni infinitiv.

 • Ann: "Open the window." - En: "Otvori prozor."
 • Ann told me to open the window. - En mi je rekla da otvorim prozor.
 • Ann: "Don't open the window." - En: Nemoj da otvoriš prozor.
 • Ann told me not to open the window. - En mi je rekla da ne otvaram prozor.
 • Tom: "Please, pass me the glass, John." - Tom: "Molim te, Džone, dodaj mi čašu."
 • Tom: "John, will you pass me the glass, please." - Džone, da li bi mi dodao čašu, molim te."
 • Tom: "John, could you pass me the glass, please." - Džone, da li bi mogao da mi dodaš čašu." (su molbe i kao takve se u indirektnom govoru uvode na isti način, glagolom ask)
 • Tom asked John to pass him a glass. - Tom je zamolio Džona da mu doda čašu.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Reported Speech 1
 • Reported Speech 2