• Strenghts - snage
 • Weaknesess - slabosti
 • Opportunities - šanse
 • Threats - pretnje


SWOT analiza je metod koji omogućava da se biznis u potpunosti definiše na osnovu faktora koji imaju najviše uticaja na poslovanje.

Prvo je potrebno pronaći jake i slabe strane preduzeća (unutrašnje osobine i sposobnosti  biznisa), a zatim identifikovati šanse i opasnosti okruženja (faktori nezavisni od organizacije). SWOT analiza se sastoji od procene snage, slabosti, mogućnosti, prilika i pretnji koje postoje u vođenju posla. Svaki od ovih faktora mora biti pažljivio razmotren u cilju dolaženja do što boljih rešenja za poslovanje.

Mogućnosti i pretnje su deo života. Veoma je bitno proceniti kakva je situacija u najbiližem okruženju ali i u celom svetu. Na primer neki poslovi se lakše održavaju i u recesiji, a ne samo kada je poslovna klima dobra. Ovakve stvari mogu biti od velike važnosti. Mogućnosti i pretnje takođe mogu biti veoma lične Na primer, roditeljske obaveze mogu biti problem jer preduzetnik nema dovoljno vremena da odgovori poslovnim zahtevima.
 
Tipična SWOT analiza izrađuje se kao kvadrat od četiri polja u kojima se definiše svaki od ova četiri faktora.

 

Jake strane biznisa

U okviru prvog polja u SWOT analize daju se odgovori na sledeća pitanja:

 • Zašto je firma uspešna?
 • Šta je to što se radi dobro?
 • Zašto su kupci zadovoljni saradnjom sa firmom?
 • Koje prednosti kompanija ima u odnosu na druge?

Osnovna pretpostavka u okviru ovog dela jeste da se ne preteruje, da se bude realan.
Dobro je sebe staviti u poziciju kupca prozvoda ili korisnika usluge kako bi se videle jače strane preduzeća.

Jake strane mogu biti dugogodišnje proizvodno iskustvo, širok asortiman proizvoda, visok stepen iskorišćenja kapaciteta, visok kvalitet proizvoda, razvijena saradnja s distribucionom mrežom, kvalitetan servis, renome na tržištu, kvalifikovan menadžment itd.

 

Slabe strane biznisa

Slabe strane nekad mogu mnogo da utiču na produktivnost i performance biznisa, utiču na proizvodnost ili nedostatak resursa, sposobnosti i mogućnosti.

 • Šta je potrebno poboljšati u vezi sa biznisom (izlazak na tržište, resursi, upravljanje, kontrola)?
 • Šta je potrebno promeniti?
 • Gde postoje rupe u poslovanju?
 • Šta treba uraditi da bi se poboljšale performanse?
 • Šta konkurenti rade bolje?


Treba definisati što više slabosti, ne izostavljati ih, napraviti listu grešaka, propusta i nedostataka kako bi se delovalo u cilju otklanjanja istih.

Slabe strane biznisa mogu biti zastarela tehnologija, mali proizvodni kapaciteti, visoki troškovi radne snage, nekonkurentan proizvod, neprilagođenost tržištu, loš dizajn i pakovanje proizvoda itd.

 

Šanse okruženja

Najlakše se uspeva ako se odgovori na pitanja koje su šanse za razvoj  biznisa. Šta kupci žele,a ne dobijaju od konkurenata? Otvoreno tržište za posebne proizvode?
Potrebno je da u smislu iskorišćenja šanse na tržištu poznavati trendove u sektoru biznisa  u pogledu tržišta, konkurencije, tehnologije itd.

Šanse biznisa mogu biti: oživljavanje privredne aktivnosti, oživljavanja aktivnosti u grani, promene propisa, porast koriscenja proizvoda, jačanje kupovne snage stanovništva itd.

 

Opasnosti okruženja

Opasnosti su ono protiv čega treba usmeriti napore održanja biznisa i napredovanja na tržištu. Ovde treba odgovoriti na pitanja:

 • Šta konkurencija čini da bi istisnula Vasu firmu sa tržišta?
 • Šta konkurencija čini da bi onemogućila rast i razvoj firme?
 • Kako konkurenti reaguju na potez koji Vaša firma napravi?
 • Koji su trendovi na tržištu koji štete Vašem poslovanju?

Opasnosti okruženja su: nepovljni trendovi aktivnosti grane kojoj pripada preduzeće, nelikvidnost kupaca, jačanje domaće i strane konkurencije, postojanje sivog tržišta, nepostojanje strategije razvoja, zakonska regulativa, inflacija, visoka cena finansijskih sredstava itd.

 

Analiza eksternog okruženja uključuje:

 1. ekonomske faktore
  • stopa rasta privrede,
  • promene u kamatnim stopama,
  • monetarna politika,
  • uticaj inflacionih i deflacionih kretanja.
 2. političke prilike
  • dejstvo uticajnih grupa u eksternom okruženju,
  • efekti promene vlade.
 3. pravne faktore
  • zakon o privatizaciji, zajedničkim ulaganjima,
  • fiskalna politika.
 4. tehnološki faktori
  • nove tehnologije u proizvodnji, novi proizvodi, materijali,
  • novi konkurenti,
  • elektronska prodaja.
 5. demografski faktori
  • starosna struktura populacije i posledične varijacije u tražnji,
  • uticaj klimatskih varijacija,
  • rast/smanjenje populacije.

 

Analiza internog okruženja uključuje:

 1. Snage
  • visoka proizvodno-tehnološka sposobnost raspoloživih kapaciteta,
  • proizvod/usluga zadovoljavaju potrošača,
  • održavanje roka isporuke,
  • kontinuirana edukacija zaposlenih iz oblasti marketinga, prodaje,
  • saradnja sa naučnim institucijama.
 2. Slabosti
  • nejasna pozicioniranost proizvoda,
  • neravnomerna potrošnja,
  • visoki troškovi transporta,
  • postojanje konkurencije,
  • neorganizovano istraživanje tržišta,
  • nerazvijen sistem planiranja.

  

Swot analiza za glavne konkurente

 

Swot analiza za novi proizvod (novi tip kolor televizora)

Cilj SWOT analize jeste da identifikuje kritične tačke u svakoj situaciji i organizuje ih u pravac koji će se uklopiti s strategijom firme. Treba poraditi na sledećem:

 1. izgradnja i jačanje jakih strana preduzeća,
 2. minimalizacija slabosti,
 3. proširivanje šansi okruženja,
 4. definisanje opasnosti i izgradnja strategije za odbranu.

Do nekih zaključaka možete doći ukoliko odgovorite na sledeća pitanja:

 • Kako iskoristiti jake strane preduzeća za korišćenje šansi okruženja?
 • Kako iskoristiti jake strane preduzeća za odbranu od opasnosti okruženja?
 • Kako slabosti preduzeća mogu uticati na korišćenje šansi okruženja?
 • Kako slabosti preduzeća mogu da utiču na odbranu od opasnosti okruženja?

Najveća opasnost posle vršenja SWOT analize jeste nepreduzimanje ničega što bi promenilo zatečene karakteristike i osobine. Mnogi izvrše analizu svog preduzeća, ali kasnije nisu u mogućnosti ili nemaju sredstava da bilo šta promene u svom poslovanju i poziciji na tržištu. SWOT analiza pre može da se definiše kao sveobuhvatan opis karakteristika, nego što je analiza u pravom smislu te reči. Ona može da bude deo analitičkog odlučivanja.

Treba biti načisto s ovim. Kao i većina analiza u oblasti menadžmenta, SWOT analiza ne daje nikakve specifične odgovore. Ali, ona predstavlja način efikasne organizacije informacija i osetljivih karakteristika kao baza za izgradnju poslovne strategije i operativnih planova. Ona je relativno brza, jasna i efektivna.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (3) Ne sviđa mi se - (0)    

 • SWOT analiza 1
 • SWOT analiza 2
 • SWOT analiza 3