Nouns (imenice):

adult - odrastao čovek

reply - odgovor

sadness - tuga

disaster - katastrofa

vocational counselor - savetnik za profesionalnu orijentaciju

occupation - zanimanje

decision - odluka

step - korak

gang - grupa prijatelja, banda (kol.)

training - obuka, trening

field - polje (rada)

article - članak u novinama

society - društvo

 

 

Verbs (glagoli):

search - tražiti

grow up - odrasti

seem - izgledati

make up one`s mind - odlučiti se

take one`s time - imati vremena, bez žurbe

exist - postojati

provide - obezbediti, spremiti

put in - dodati

get the picture - razumeti nešto, shvatiti

earn - zaraditi

 

 

 

Adjectives and adverbs (pridevi i prilozi):

light - lak

future - budući

upset - uznemiren

registered - registrovan

for the time being - za sada, privremeno

occasionally - povremeno

at least - barem, najmanje

extra - dodatni, prekovremeni (rad)

useful - koristan, od pomoći

 

 

Prepositions and conjuctions (predlozi i veznici):

on top of something - porvh svega

at all - uopšte

according to - na osnovu, sudeći po nečemu

in a nutshell - ukratko

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Searching for the Job of Your Dreams - Vocabulary