Selekcije

Sada kada smo obradili temu sa crtanjem osnovnih oblika u Adobe Flashu vreme je da naučimo i principe selektovanja linija (kontura) i ispuna. Velika je razlika ukoliko koristimo Merge ili Object Drawing stil. Koristeći Selection alatku čija je tastaturna prečica taster V klikom na ispunu selektovaćemo samo nju, bez obzira na to što naš objekat na sceni ima i konturu. Kada smo selektovali objekat i pustili levi taster miša vidimo da se naš kursor promenio i da sada ima izgled krstića sa zaoštrenim vrhovima  . Ako sada kliknemo i prevučemo selekciju prenećemo samo ispunu bez konture (slika 1).

 

Slika 1. Primer selekcije sa Select Tool alatkom


Ako kliknete dva puta (double click) levim tasterom miša na objekat, Flash će selektovati i Stroke i Fill. Da biste selektovali samo jedan segment konture kliknite na željeni deo i videćete kako je samo taj deo selektovan. Sada taj deo možete pomerati gde god želite po sceni (slika 2).

  

Slika 2. Primer selekcije samo jednog segmenta stroke-a (konture)

 

Ako kliknete dva puta na selektovani segment konture onda će cela kontura biti selektovana. Kod Merge Drawing stila možete selektovati i deo objekta. Ako to uradimo i zatim kliknemo i prevučemo selekciju odvojićemo je od osnovnog objekta (slika 3).

    Slika 3. Primer selektovanja dela objekta, a zatim izmeštanje selektovanog dela

 

Ovo su primeri selektovanja kontura, delova kontura, ispuna i delova celog objekta kod Merge Drawing stila. Sada prelazimo na istu stvar, ali kod Object Drawing stila.

Kada nacrtate objekat na sceni u Object Drawing Mode-u primetićete pravougaonik oko objekta (slika 4). U ovom slučaju, koristeći Selection alatku dovoljan je jedan klik da biste selektovali ceo objekat. Kao što vidite, ne možete odvojiti konturu od ispune. Takođe ne možete selektovati i izdvojiti deo samog objekta kao kod Merge Drawing Stila.

  

Slika 4. Izgled objekta nacrtanog u Object Drawing Mode-u

 

Ako dvaput kliknete levim tasterom miša na objekat ulazite unutar samog objekta. Da biste znali da ste unutar objekta trebalo bi da vidite natpis Drawing Object pored natpisa Scene 1 u gornjem levom delu ekrana (slika 5).

 

Slika 5. Natpis Object Drawing mode (potvrda da se nalazite unutar nacrtanog objekta)

 

I sada, kada se nalazite unutar samog objekta, prema njemu se možete odnositi kao prema Merge Drawing objektu. Dakle, možete selektovati samo ispunu, samo konturu, deo konture, ali i deo samog objekta. Ako smo zadovoljni promenama koje smo napravili dovoljno je da kliknemo na natpis Scene 1 i izaći ćemo iz samog objekta. Ali sada, sve promene koje smo napravili unutar samog objekta ostaju zapamćene na glavnoj sceni (slika 6).

  

Slika 6. Izgled objekta na glavnoj sceni nakon editovanja unutar samog objekta

 

Dakle bitno je da zapamtite, ako u okviru Vašeg projekta iz bilo kog razloga imate potrebu da napravite objekat u Object Drawing Mode-u, možete ga editovati tako što ćete dva puta kliknuti levim tasterom miša na sam objekat i tako ući unutar objekta, gde možete da napravite željene modifikacije.

 

Modifikacije

Adobe Flash ima unikatan način rada sa vektorskom grafikom. Zahvaljujući tome što radimo sa vektorskom grafikom moguće je od osnovnih oblika modifikovanjem napraviti veoma interesantne oblike bez gubitka kvaliteta. Da biste ovo radili potrebno je da se nalazite u Merge Drawing Mode-u i uz pomoć Selection alatke moći ćete da utičete na oblik objekta koji ste nacrtali (npr. krug). Potrebno je da obratite pažnju na nekoliko stvari. Kada ste nacrtali objekat, prinesite kursor miša delu objekta na kojem biste želeli da pravite izmene. Da ste na dobrom putu znaćete kada kursor promeni svoj izgled u strelicu za zakrivljenom linijom (slika 7). To znači da je Selection alatka spremna da utiče na izgled samog objekta.

  

Slika 7. Prikaz Izgleda kursora Selection alatke spremnog za editovanje objekta

 

Kada ste dobili željeni izgled kursora, na Vama je da povlačeći delove samog objekta uobličujete željeni izgled objekta. Na ovaj način možete dobiti veoma kreativno dizajnirane objekata koji su nastali od prostih oblika, kao što su krug i pravougaonik (slika 8).

  

Slika 8. Primeri modifikovanja prostih oblika uz pomoć Selection alatke

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Selekcije i modifikacije na Fill i Stroke celinama 1
  • Selekcije i modifikacije na Fill i Stroke celinama 2
  • Selekcije i modifikacije na Fill i Stroke celinama 3