Nedostaci u radu sa e-mailom i zaštita

Na žalost, postoje i loše strane rada sa elektronskom poštom. Pre svega, mogu Vam dolaziti neželjeni mailovi, tzv. spam. Ti mailovi zauzimaju prostor u Vašem mail box-u, ali istovremeno mogu doneti i viruse na Vaš računar. Preporuka je da ne otvarate mailove koji Vam stignu sa nepoznate adrese, posebno ako ti mailovi imaju pridodat fajl (attachment).

Digitalni potpis

Za povećanje sigurnosti kod slanja e-maila koristi se digitalni potpis (digital signature). To je digitalan kod koji se dodaje mailu prilikom elektronskog prenosa, da bi pošiljalac poruke bio jedinstveno identifikovan. Kao i kod pisanog potpisa, svrha digitalnog potpisa je da garancija da je pošiljalac zaista onaj za koga se predstavlja.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Sigurnost u radu sa e-mailom 1
  • Sigurnost u radu sa e-mailom 2
  • Sigurnost u radu sa e-mailom 3