UBACIVANJE SLIKE IZ CLIP ART-a

 

Kliknite levim tasterom na miša na opciju ,,Insert,,u meni baru.Otvara vam sa padajući meni sa mnogim drugim opcijama među kojima je i opcija ,,Picture,,. Odaberite opciju ,,Picture,,. Kada ste je odabrali otvoriće vam se još jedan padajući meni u kome birate opciju ,,Clip art,,.

 

Odaberite opciju ,,Clip organizer,, pri čemu će vam se otvoriti prozor  sa leve strane ekrana u kojem birate Folder ,,Office Collections,,.U njemu otvorite folder ,,Office layout,, i odaberite sličicu,ako želite tu sličicu da stavite u svoj dokument stisnite na strelicu koja označava padajući meni i kliknite na komandu ,,Copy,,.

 

Kada ste to uradili zatvorite prozore koji se tiču ubacivanje sličice i u svom  Word dokumentu pozicionirajte kursor gde želite da vam se pojavi slika. Zatim pritisnite desni taster na mišu i kliknite na komandu ,,Paste,,.

Drugi način je umesto kopiranja prevucite sliku na papir.

 

 

POZICIJA SLIKE

 

Smeštanje slike u pozadinu kao vodeni žig:

Sada kada imate sličicu potrebno je uraditi sledeće kako bi napravili od nje vodeni žig:

Kursor postavite na samu sličicu, pritisnite desni taster miša (otvara se pomoćni meni) birate komandu ,,Format Picture,,.

 

 

POSTAVLJANJE RAMA OKO SLIKE

 

Izvršićete na sledeći način:

,,Clip art,,(sličica) se obeleži (čekira). U meni baru odaberite opciju Format posle odabrane opcije imate padajući meni i u kome birate opciju ,,Borders and shading,,.

Pri čemu se otvara prozor koji nosi isti naziv. U njemu imamo tri jezička od kojih birate jezičak koji nosi naziv,,Borders,,. U prozoru ,,Style,, birate oblik linije. U prozoru ,,Color,, birate boju a u prozoru ,,Width,, debljinu,izgled linije tj. rama. U ,,Preview,, prozoru određujete položaj linije. Nakon toga pritisnite taster Ok.

 

 

ORGANIZATION CHART

 

Dobijate ovako:

 

Kliknite levim tasterom na miša na opciju Insert u meni baru. Otvara vam sa padajući meni sa mnogim drugim opcijama među kojima je i opcija Picture. Kliknite na tu opciju I otvoriće se još jedan pomoćni meni u kome će te odabrati opciju ,,Organization Chart,,.

Ako želite da menjate sadržaj unutar ćelije jednostavno kliknite u nju. Da bi kursor nestao iz ćelije nakon završenog upisa kliknite bilo gde izvan ,,Organization Chart,,.

 

,,CHART,, (grafikon)

 

Da bi prikazali ,,Chart,, potrebno je da imate neku tabelu sa nekim vrednostima. Ako to imate ,,Chart,, se dobija na sl. način:

 

Selektuje (čekira) se tabela koju želite da prikažete grafički. Kliknite levim tasterom na miša na opciju Insert u meni baru. Otvara vam sa padajući meni sa opcijom ,,Picture,,. Kliknite na tu opciju i otvoriće se još jedan pomoćni meni u kome će te odabrati opciju ,,Chart,,.

Otvara se prozor koji nosi nazi ,,Chare Type,, U njemu možete primetiti dva jezička. Vi odabirate jezičak ,,Standart Types,, gde u prozoru ,,Chart type,, preko skrol bara birate ,,Chart,, a u prozoru ,,Chart sub-type,, njegov izgled. Inače za dobijanje grafikona morate proći četri koraka od kojih je ovo prvi.

 

U sledećem prozoru koji se javlja računar vam pokazuje selektiranu tabelu ,,Data Range,, i nudi vam dve opcije prikaza stubačnih vrednosti. (Odaberite po vašoj želji).

 

U sledećem prozoru računar vam nudi niz opcija što se tiče samog ,,Charta,, pozicioniranje legende, ispisivanje tačnih vrednosti.

 

Pritisnite dugme ,,Next,,

 

U sledećem prozoru računar vam nudi opciju pozicioniranja samog ,,Charta,,i to na novom,,Sheetu,, tj. listu kao ,,as new sheet,, i kao objekat, odnosno sam deo ,,sheeta,, kao ,,as objekt in,,

 

Nakon odabiranja kliknite na dugme ,,Finish,, i ,,Char,, će se pojaviti na vašem Sheetu sa podacima iz tabele koju ste obeležili (čekirali).

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Slike, dijagrami 1
  • Slike, dijagrami 2
  • Slike, dijagrami 3