Pripovedači u digitalnim medijima

Kao što smo već u nekoliko navrata spomenuli, razvoj tehnologije i proširivanje mogućnosti izražavanja  u novomedijskom okruženju doveo je do toga da se mnogi umetnici opredeljuju za pomeranje granica i opšte prihvaćenih formi pripovedanja književnim ili filmskim jezikom. Kompjuterska tehnologija omogućila je razvoj alata i principa saopštavanja. Upotreba takvih alata ne dovodi uvek do željenog uspeha, prihvatanja i razumevanja, ali stvara osnovu za dalje razvoj i eksperimentisanje.

Ko je zapravo digitalni pripovedač? To su umetnici koji svoje priče saopštavaju u digitalnom okruženju korišćenjem novih alata i tehnika, poput HTML hiperteksta, animacija korišćenjem alata poput Flash-a, upotrebom digitalnog videa i zvuka koje obrađuju u alatima poput Adobe Premier ili Sony Soungforge.
 
Navedeni alati su samo neki od mnogobrojnih koji pomažu piscima i umetnicima da razmišljaju van domena tradicionalne linearne naracije u procesu saopštavanja priče. Svaki aspekt pripovedanja; struktura, fabula, karakter, glas, ritam, postavka ima potencijal da bude prerađena u kontaktu sa digitalnim.

Mnoge od ovih novih tehnologija izazivaju teme i inovativne projekte koje vredi proučiti da bi razumeli konstantni razvoj digitalnog pripovedanja.

 

Digitalna naracija na vebu

Kao što se moglo i očekivati, veb je postao rasadnik ličnih pripovedačkih aktivnosti, neuporediv u smislu pristupačnosti i inovacija. Tamo nalazimo veliki broj korisničkih platformi pristupačnih svima koji idu Online gde se korisnici međusobno pronalaze i komuniciraju, poput četa ili platformi za međusobno komuniciranje i razmenu informacija. Na taj način kreiraju se Online zajednice. Takođe, svedoci smo velike ekspanzije fenomena blog koji nam omogućava da vodimo Online dnevnik, a informacije koje tamo postavljamo su dostupne svima. Toliki stepen interakcije izmedju članova razvio je čitav niz alata koji su omogućili digitalnim pripovedačima da od pojedinca prerastu u grupu koja kreira priču u međusobnoj interakciji ideja i stilova.

Suočeni smo sa čitavim nizom novih izražajnih formi koje svoje korene imaju u tradicionalnim oblicima izražavanja, ali u novom okruženju poprimaju nove osobine i karakterisitke koje proizilaze iz prirode medija i dostupnih alata za kreativno stvaranje. Tako smo došli do virtuelnog teatra interpretacije klasičnih komada poput Beketovog Čekajući Godoa izražajnim jezikom novog okruženja poput projekat Lisa Brenis, Adrien Ženik i Džonatan Delakors Waiting for Godot.com.

Waiting for Godot.com

 

Prikazivanje ličnih priča

Svedočenja i pripovedanja ličnih istorija, priča predaka i heroja bilo je motiv i inspiracija pojedinim digitalnim pripovedačima pa je tako multimedijalni umetnik Abe Don kreirao veb sajt "Bubbe's Back Porch".

 

Ideja ovog sajta je da posetioci mogu da pročitaju lična svedočenja na gotovo svaku temu i da pritom mogu da pošalju svoju priču i podele je sa ostalim posetiocima sajta. Ubrzo je sajt postao prava riznica različitih priča i zajednicom pripovedača koji su se oko njega okupili.

Intervju sa Abbe Donom http://www.storycenter.org/diner/pages/ad1.html

 

Koreni digitalnog pripovedanja

Koreni digitalnog pripovedanja imaju svoje korene u Off-beat pozorištu i multimedijalnoj umetnosti. Dan Ešli se smatra jednim od začetnika digitalnog pripovedanja. Kao dugogodišnji video umetnik i multimedijalni performer Ešli je započeo saradnju sa  Džoom Lambertom, jednim od osnivača "The Center for Digital Storytelling" (www.storycenter.org) posetivši pozorište Život na vodi (Life On the Water Theatre) gde je on bio umetnički direktor. Ešli je tražio od njega pomoć da stavi svoju ogromnu arhivu slika u funkcionalniji digitalni format.

Postepeno, oni  su transformisali njegove analogne video pozorišne komade u digitalni format koji se pokreće sa hard diska.

Izvodjenje predstave Naredni izlaz Dan Ešlija

 

Tako je nastala predstava Naredni izlaz u kojoj Dan Ešli sedi pored stilizovanog digitalnog ognjišta sa štapom na čijem vrhu se nalazi penasti slatkiš. Uz pomoć publike on nasumično bira izmedju 70 video zapisa stvarajući svakog puta jedinstvenu priču sastavljenu od odabranog.

Postavši uzor u sferi korišćenja digitalnih medija u cilju kreiranja novih formi pripovedanja, Ešli je bio pozvan da pomogne personalizaciji Svet Koka-Kole pozorišta u  Las Vegasu kombinujući video/Online produkciju sastavljenu od hiljade ličnih priča zabeleženih od strane onih koji konzumiraju Koka-Kolu. To je bio dokaz popularnosti ovakve umetničke forme koja je zbog toga bila iskorišćena od strane velikh korporacija u svrhu reklamiranja.

 

Interaktivne CD-ROM igre

CD-ROM igre se razlikuju od digitalnih filmova po tome što korisnik može da utiče na razvoj priče tako što će svakog puta menjati njenu konačnu formu i kraj. Ove igre imaju interfejs koji daje igraču utisak da je utopljen u virtuelnu realnost priče i daje mu mogućnost da izabere između mnoštva puteva koji su mu na raspolaganju. Na taj način igrač sam kreira tok i kraj priče.

Robert Linehan interaktivna igrica Lebuse's Letters je bazirana na tragičnoj priči o jednoj od njegovih tetki koja nije pobegla iz Austrije pre Nacista. Linehan je pronašao paket svežanj njenih pisama i počeo da istražuje istinu o događajima iz tog vremena. Linehan je izabrao da priču struktuira na potpuno nelinearan način prezentujući igraču paket pisama koje on treba da otvori i na osnovu dobijenih podataka kreira priču.

Interaktivna igra Lebuse's Letters

 

Grananje i nelinearnost nije nova ideja. Pisci i pripovedači su se poigravali tempom i gledištima slušalaca još od vremena praistorije, ali je sigurno da je sa pojavom velikog stepena interaktivnosti u okruženju novih medija, multiedijalnih unapređenja kroz kombinaciju zvuka, videa značajno unapredjen doživljaj slušanja i učestvovanja u ovakvoj formi saopštavanja priča.

http://www.sfgate.com/technology/specials/1997/dstorytelling2.shtml

 

Pojedinac i digitalno pripovedanje

Velike su šansa da je svako od nas ponaosob učestvovao u kreiranju neke forme digitalnog pripovedanja bez svesti o tome.

Recimo komunikaciija putem i-mejlova podrazumeva pisanje priča koje šaljemo prijateljima, kolegama, rođacima. Neke od tih priča mogu biti prosleđene ka ko zna koliko još adresa.

Kao što smo već naveli, u nekoliko navrata razvoj novih tehnologija omogućio je svakome od nas da ispričamo neku priču koja je odraz naših osećanja, ličnih htenja ili stavova koje smo u mogućnosti da podelimo sa ogromnim auditorijumom koji egzistira Online.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Svet digitalne naracije 1
  • Svet digitalne naracije 2
  • Svet digitalne naracije 3