Svojstva polja

 

Pošto upišete imena polja, tipove podataka i opise polja, često je potrebno vratiti se i preciznije definisati pojedinačna svojstva polja. Pritiskom na taster F6 prelazite iz okna za definisanje polja u okno za svojstva i obrnuto. To možete učiniti i klikom miša.

 

Spisak svojstava (neće sva uvek biti prikazana; to zavisi od tipa podataka koji zadate)

 

Field Size

Tekstualna vrednost – ograničava širinu polja na zadati broj znakova (1-255) - podrazumeva se vrednost 50;

Numerička vrednost – celobrojna ili decimalna vrednost

Format

Omogućava zadavanje oblika u kome se podatak pojavljuje na ekranu

Input Mask

Koristi se za unošenje podataka u unapred definisanom i proverenom formatu (telefonski brojevi, poštanski brojevi, matični brojevi građana, datumi, specijalni identifikatori...) – povećava kontrolu prilikom unosa podataka

Decimal Places

Određuje broj decimalnih mesta (samo u poljima tipa Numeric i Currency)

Caption

Naslov - fakultativni tekst koji se pojavljuje umesto imena polja na obrascima i izveštajima

Default Value

Unapred zadata vrednost - vrednost koja se automatski upisuje u polje kada dodate nov zapis

Validation Rule

Provera ispravnosti vrednosti koja se unosi u polje na osnovu pravila koje definišete pomoću izraza ili makroa

Validation Text

Tekst poruke koja se ispisuje kada podatak u polju ne zadovoljava pravila ispravnosti

Required

Određuje da li polje mora da bude popunjeno ili ne

Allow Zero Length

Određuje da li je dozvoljen upis vrednosti “” u tekstualno polje radi razlikovanja od vrednosti Null

Indexed

Ubrzava pristup podacima i (ako tako zadate) ograničava podatke na jedinstvene vrednosti

 

Širina polja

 

 Veličina tekstualnih polja

 

U tekstuanim poljima se na taj način zadaje kapacitet potreban za čuvanje podataka i širina za prikazivanje na ekranu. Preporučljivo je da svakom tekstualnom polju zadate širinu. U slučaju da to ne učinite Access će ostaviti podrazumevanu vrednost od 50 bajtova (slova) u svakom tekstualnom polju.

 

 Veličina numeričkih polja

 

U numeričkim poljima širina polja omogućava da preciznije definišete tip broja, što potom određuje kapacitet potreban za čuvanje podataka. Postoje sledeće veličine numeričkih polja:

 

Field Size

Opseg

Broj decimalnih mesta

Vrednost zauzima

Byte

0 do 255

Nema

1 bajt

Integer

-32,768 do 32,767

Nema

2 bajta

Long Integer

-2 milijarde do 2 milijarde

Nema

4 bajta

Double

-1,797E308 do 1,797E308

15

8 bajta

Single

-3,4E38 do 3,4E38

7

4 bajta

Replication ID

Nepromenljivo

Nepromenljivo

16 bajtova

 

Korišćenje formata

 

Formati omogućavaju prikazivanje podataka u drugačijem obliku od onog u kome su bili uneseni. Formati se razlikuju u zavisnosti od tipa podataka koji koristite i utiču na oblik prikazivanja podataka, ali ne i na oblik u kome se smeštaju u tabele.

 Unošenje ulaznih maski

 

Ulazne maske vam omogućavaju veći stepen kontrole pri unošenju podataka tako što za svaki znak koji upisujete u polje definišete simbol koji određuje kakvi će znaci biti prihvatljivi na mestu gde je simbol. Ako je na primer Imput Mask zadat sa (999)000-0009, u šablonu će umesto svake nule i devetke stajati “podvučeno” (_), kao signal da se očekuje unos podataka.

 

<          Pretvara sve znakove u mala slova

>          Pretvara sve znakove u velika slova

L           Obavezan tekstualni znak

?           Neobavezan tekstualni znak

0          Obavezna cifra

9          Neobavezna cifra

 

 Čarobnjaci za ulazne maske

 

Ako želite da napravite ulaznu masku koja će važiti za više polja, koristite čarobnjake za ulazne maske (Input Mask Wizard) umesto da ručno popunjavate Input Mask svakog pojedinačnog polja. Startujete ga klikom miša na dugme Build (tri tačkice) koje se pojavljuje.

 

Provera ispravnosti podataka

 

Provera ispravnosti podataka (Validation Rule) vam omogućava da ograničite skup vrednosti koje će biti prihvaćene u određenom polju. Provera ispravnosti može da se obavlja automatski, kao u primeru na slici 40. gde se proverava da li je uneseni podatak veći od nule, pa ako nije izbacuje prozor sa porukom zadatom preko Validation Text. Pravila o tome šta je ispravno može da zada i korisnik sopstvenim izrazom ili makroom.

 

Kartica Lookup

 

Ovo svojstvo može imati jednu od tri vrednosti: Text Box (polje za tekst), Check Box (polje za potvrđivanje) i Combo Box (padajuća lista). Izborom jedne od ovih opcija određujete podrazumevanu vrstu kontrolnog objekta kada se određeno polje postavi u obrazac.

 

Indeksiranje

 

Indeksiranje je pojam koji se vezuje za brzo pretraživanje i sortiranje podataka po nekom polju.

·          Obavezno se indeksira polje koje je primarni ključ što Access odrađuje automatski (Index – Yes, No duplicates).

·          Polju u tabeli koje predstavlja spoljni ključ sami dodeljujemo indeks (Index – Yes, Duplicates OK).

·          Indekse dodeljujemo i onim poljima u tabeli za koje pretpostavljamo da će se po njima vršiti pretraživanje i sortiranje (Index – Yes, Duplicates OK).

·          Sa brojem indeksa ne treba preterivati (7-8 maksimalno) jer će performanse početi da opadaju.

·          Nikad ne indeksidamo polja tipa Memo i Yes/No.

 

Zadavanje primarnog ključa

 

Svaka tabela ima primaran ključ, odnosno jedno ili više polja koja zapis čine jedinstvenim. Ako ne zadate jedinstvenu vrednost, Access će je napraviti za vas. Primarni ključ možete da napravite na jedan od sledećih načina:

·          Izaberite polje koje će služiti kao primarni ključ, a zatim izaberite Edit / Primary Key

·          Izaberite polje koje će služiti kao primarni ključ, a zatim pritisnete ikonu Primary Key (sa sličicom ključa) na paleti sa alatkama

·          Pritisnite desni taster miša, a zaim izaberite stavku Primary Key.

 

Brisanje i kopiranje tabele

 

Tabelu možete izbrisati tako što ćete izabrati njeno ime i pritisnuti taster Delete. Drugi način je da izaberete ime tabele, a zatim izaberete Edit / Delete.

 

Pomoću opcija Copy i Paste menija Edit ili odgovarajuće dugmadi na paleti sa alatkama, možete da napravite kopiju tabele. Kada zadate naredbu Paste, možete da birate između tri opcije:

·          Structure Only (samo struktura)

·          Structure and Data (struktura i podaci)

·          Append Data to Existing Table (pridružiti podatke postojećoj tabeli)

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Svojstva polja u tabeli 1
  • Svojstva polja u tabeli 2