Conditional Sentences (uslovne/pogodbene rečenice)

Kondicionali (uslovne rečenice) su zavisne rečenice koje se uvode veznikom if (ako). U zavisnosti od toga kolika je mogućnost za ostvarenje radnje svi kondicionali se dele na prvi, drugi i treći kondicional.


The First Conditional (prvi kondicional)

Prvi kondicional se još naziva i realni. Sam naziv kaže da postoji velika mogućnost za ostvarenje radnje koja se uslovljava. Kao i u svakoj složenoj rečenici, razlikujemo kondicionalnu (uslovnu) rečenicu i glavnu rečenicu.

Uslov se u prvom kondicionalu izražava u Present Simple Tense-u, dok se u glavnoj rečenici javlja Future Simple (will + infinitiv bez to).

  • If you finish your homework on time, you will get a good mark. - Ako završiš domaći zadatak na vreme, dobićeš dobru ocenu.
  • If she spends all the money, she will not go shopping. - Ako potroši sav novac, ona neće ići u kupovinu.


Kao varijacije prvog kondicionala javljaju se sledeće izmene.

Umesto oblika will+infinitiv mogu se javiti ostali modalni glagoli sa infinitivom.

  • If you want to lose weight, you should/must eat less bread. - Ako želiš da oslabiš, trebalo bi / moraš da jedeš manje hleba.
  • If everything is in order, you may/can leave at once - Ako je sve u redu, možeš odmah otići.


U glavnoj rečenici se može desiti da se takođe javi Present Simple Tense. To se dešava kada govorimo o naučnim činjenicama ili drugim izvesnim radnjama.

  • If you heat ice it turns to water. - Ako zagrevaš led pretvoriće se u vodu.
  • If there is an economy crisis prices go up. - Ako nastane ekonomska kriza cene rastu.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • The First Conditional 1
  • The First Conditional 2