THE SECOND CONDITIONAL (DRUGI KONDICIONAL)

 

 

Drugi kondicional nosi sa sobom manju verovatnoću da će se radnja ostvariti iako to nije potpuno nemoguće.

Uslov se izražava Past Simple Tense-om, dok se u glavnoj rečenici nalazi modalni glagol

would + infinitiv bez to.

 

If I had a map, I would lend it to you. (Kad bih imala mapu, posudila bih ti je.)

If someone stole my car, I would call the police. (Kad bi mi neko ukrao auto, pozvala bih policiju.)

 

Prošli oblik glagola TO BE se često u drugom kondicionalu javlja samo kao WERE za sva lica.

 

If I were you, I wouldn`t do that. (Da sam ja na tvom mestu, ne bih to uradila.)

 

·          Varijacije se takođe mogu javiti u obliku modalnih glagola koji zamenjuju would+infinitiv u glavnoj rečenici.

 

If I knew his number, I could ring him up. (Kad bih znala njegov broj, mogla bih da ga pozovem.)

If you tried again, you might succeed. (Kad bi ponovo pokušao, možda bi uspeo.)

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • The Second Conditional