Uvod

Internet marketing konstantno evoluira i poprima nove oblike i forme. Ovoj činjenici najviše doprinosi razvoj tehnologije. U tom smislu, značajno je ukazati na trendove u internet marketingu, koje treba imati na umu prilikom pozicioniranja Online biznisa u moru drugih biznisa koji pokušavaju da dopru do korisnika i ostvare profit.

U nastavku ćemo ukazati na najnovije trendove u oblasti internet marketinga.

 

Microsoft Bing – nadolazeća snaga 

Na tržišto Online pretrage Google i dalje ima apsolutnu dominaciju sa procenjenim tržišnim udelom od oko 66% u ukupnim pretragama Online. Naravno, kao što smo već konstatovali, Google koristi svoju dominantnu poziciju kako bi profitirao (plaćeno reklamiranje, kontekstualno oglašavanje i sl.). Jednostavno, saobraćaj koji ostvaruje u globalnim okvirima mu dozvoljava da maksimalno iskoristi prednosti svoje dominantne pozicije.

Međutim, u junu 2009. godine Microsoft je na tržište „izbacio“ svoju verziju pretraživača pod nazivom Bing. Ovaj pretraživač ima za cilj da korisnicima ponudi drugačije iskustvo u pretrazi željenih pojmova. Istraživanja comScore.inc pokazuju da se oko 30% pretraga koje korisnici obavljaju na Internetu, završava bez nalaženja onoga za čim su tragali. Upravo u ovoj činjenici Microsoft sa Bing-om vidi svoju priliku.

 

Najveća novina koju je Bing sa sobom doneo je potpisivanje strateške saradnje sa Yahoo-om, čime je predviđeno da se Microsoft Bing koristi kao pretraživač na svim Yahoo sajtovima, a da Yahoo u ovom partnerstvu ponudi svoje alate za oglašavanje (Search Advertising Tools).

Trenutni udeo Microsoft Bing-a na tržištu Online pretraga je negde oko 22%, ali se očekuje da će u bliskoj budućnosti (naročito posle uspostavljanja strateške saradnje sa Yahoo-om), ovaj pretraživač značajnije da ugrozi tržišni udeo neprikosnovenog Google-a. Posledično, moguće je očekivati i porast značaja Microsoft Bing-a na segmentu Online oglašavanja.

 

Video marketing

Video marketing, kao koncept definitivno ne predstavlja novinu u domenu internet marketinga, ali je činjenica da se ova forma Online oglašavanja nedovoljno koristi u globalnim okvirima. Činjenica je da još uvek veliki broj Online oglašivača ne koristi  ovu formu oglašavanja i pored činjenice da svetski pretraživači u rezultatima pretrage najveći značaj daju upravo videu u odnosu na bilo koji drugi format Online medija.

Share-ovanje video materijala na Internetu nikada nije bilo jednostavnije. Uzmite samo za primer mega popularni You Tube. Ova forma oglašavanja poseduje ogroman potencijal, za koji se očekuje da će ekspolodirati u narednim godinama jer ljudi ne vole samo da čitaju reklame i oglase koje kompanije koriste, definitivno vole i da vide i da čuju ono što one imaju da kažu o sebi.

 

Mobilni marketing

Ogorman segment azijskog tržišta već koristi tehnologiju mobilnih plaćanja, tj. plaćanja zasnovanih na upotrebi mobilnih uređaja, a pre svih mobilnih telefona. Činjenica je da tržišta razvijenih zemalja Zapada još uvek zaostaju na ovom segmentu Online plaćanja. Primeri dobre prakse u razvijenim zapadnim zemljama su  za sada retki, a oni na koje treba ukazati su Square (sistem koji omogućava trgovcima da primaju uplate od svojih korisnika korišćenjem Apple iPhone) i PayPalX. 

Predviđanja ukazuju da će sa razvojem tehnologije mobilnih plaćanja doći do ekspanzije tržišta mobilnog marketinga. Ovoj činjenici će doprineti i dalji razvoj Smart Phone uiređaja (npr. iPhone).

 

Promene u troškovima i nivou znanja honoraraca na Internetu   

Svetska ekonomska kriza je imala direktan uticaj na činjenicu da je veliki broj ljudi u razvijenim zemljama ostao bez posla. U potrazi za alternativnim načinom ostvarivanja prihoda, značaj broj tih ljudi se okrenuo Internetu.

Nivo znanja tih ljudi varira od onih koji nemaju nimalo iskustva u poslovima pisanja članaka, izrade web prezentacija i ostalih poslova od značaja za one koji se oglašavaju putem Interneta, do ljudi koji poseduju neka znanja, i naravno eksperata u toj oblasti.

Porast broja honoraraca koji nemaju uopšte ili imaju neka iskustva u poslovima direktno povezanim sa internet marketingom, uslovio je pad cene usluga ove kategorje honoraraca. Sa druge strane oni koji imaju iskustva u ovim poslovima, iskoristili su ovu situaciju da povećaju cene svojih usluga.

U suštini, kompanije koje se oglašavaju putem Interneta i koje imaju potrebu za angažovanjem honoraraca, imaju mogućnost izbora između onih koji nemaju iskustva, ali su jeftini i onih koji su iskusni i skupi.

 

Povećan značaj prisustva na socijalnim medijima

Ekspanzija društvenih mreža i ostalih društvenih sajtova uslovila je potrebu predstavljanja kompanija na ovom novom mediju. Kompanije u sve većem broju kreiraju svoje profile na društvenim mrežama i postaju sve angažovanije unutar virtuelnih zajednica.

Interesantna je činjenica da vodeći svetski pretraživači sve veću pažnju obraćaju na „društvene“ podatke kompanija. Indeksiranje i pretraživanje društvenih mreža poput Facebook-a i Twitter-a je sve zastupljenije od strane pretraživača. Očekuje se da će u bliskoj budućnosti podaci sa društvenih mreža, značajno uticati na pozicioniranje kompanija u rezultatima pretrage velikih pretraživača. 

 

Veliki povratak e-Mail marketinga

Poslednjih godina sve je uvreženije mišljenje da je e-Mail marketing zamro i da ova taktika internet marketinga sve više gubi na značaju. Pa ipak, istraživanja pokazuju da je e-Mail i dalje najčešće korišćeno sredstvo komunikacije između ljudi na Internetu.

Činjenica je da masovne e-Mail marketing kampanje koje su korišćene u prošlosti nisu više efikasne, ali je zato došlo do pojave jednog novog ogromnog segmenta, sa velikim potencijalom za rast. U pitanju su personalizovane e-Mail poruke upućene korisnicima proizvoda i usluga kompanija. Činjenica je da e-Mail marketing i dalje predstavlja najbolje sredstvo komunikacije na relaciji kompanija-kupci njenih proizvoda i usluga.

 

Widget marketing  

Widgeti su male web aplikacije koje se mogu pokrenuti na velikom broju platformi (desktop, početna stranica Browser-a, mobilni uređaji, web stranice, blogovi). Za razliku od Online oglasa i web sajtova, Widget-i su odabrani od strane samih korisnika kao pogodan način za pristupanje servisu ili sadržaju koji kompanija promoviše, u okruženju koje njima najviše odgovara (desktop, početna stranica Browser-a, mobilni uređaji), čime kompanija i njen brend postaju sastavni deo njihovog svakodnevnog života.

Widget marketing poslednjih godina sve više dobija na značaju. Veliki broj kompanija koristi Widget-e kako bi na jednostavan i brz način upoznale svoje korisnike sa svojim uslugama i novim proizvodima. Sve veći značaj koji korišćenje Widget-a kao marketing alata ima, nameće zaključak da će se kompanije ubrzo nadmetati za prodaju mesta za postavljanje Widget-a na web sajtovima i blogovima, umesto mesta za reklame, što je slučaj u današnjim uslovima.

 

Video pretraga

U današnjim uslovima se pretraga i sortiranje video materijala obavlja korišćenjem meta tagova, naslova i opisa. Očekuje se da će se u bliskoj budućnosti pojaviti tehnologija koja će biti u stanju da analizira sadržaj samog video zapisa. Time će video zapisi imati još veći značaj kao sredstvo reklamiranja kompanija i kreiranja prepoznatljivog brenda.

Google i Bing su već preduzeli određene korake u pravcu razvoja tehnologije koja će analizirati sadržaj video zapisa. Time će optimizovanje i sadržaj video zapisa dobiti značaj koji u današnjim uslovima ima optimizacija pisanog materijala prema zahtevima pretraživača (SEO).

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Trendovi u internet marketingu 1
  • Trendovi u internet marketingu 2
  • Trendovi u internet marketingu 3