Update Ubuntu Linux sistema

Ubuntu Linux operativni sistem ima snažnu podršku u vidu Update sistema koji periodično korisniku nudi osvežavanje svih komponenti sistema novim verzijama. Ova mogućnost je izuzetno korisna jer se na ovaj način povećava brzina, upotrebljivost i zaštita operativnog sistema i aplikacija koje rade pod njim. Takođe, ispravljaju se i eventualno pronađene greške (Bug) u kodu, što dovodi do veće stabilnosti.

Jednom dnevno, prilikom podizanja sistema, pokrenuće se i Update Manager, koji proverava da li je za neku komponentu sistema izašao patch ili nova verzija. Ukoliko jeste, aktiviraće se prozor koji će nam dati mogućnost da instaliramo taj Patch ili novu verziju.

Ako sami želimo da proverimo aktuelnost trenutno instaliranih verzija komponenta sistema i aplikacija, potrebno je da izaberemo stavku Update Manager u okviru System – Administration menija. Po pokretanju programa, obaviće se  upoređivanje aktivnih verzija sa aktuelnim i ispisati lista mogućih ažuriranja. Lista je podeljena u tri grupe:

 • Important updates - ažuriranja koja je neophodno instalirati jer ispravljaju velike greške sistema.
 • Recommended updates - ažuriranja koja je preporučljivo instalirati.
 • Distribution updates – ažuriranja koja su specifična za Ubuntu Linux distribuciju.


Svaka od ponuđenih stavki je inicijalno štiklirana, što znači da će biti instalirana. Ako želimo da neku od njih izuzmemo, dovoljno je da je odštikliramo. Klikom na dugme Install Updates, započeće proces ažuriranja koji može da potraje i do 15 minuta.

Napomena: Za instaliranje ažuriranih verzija potrebna je aktivna Internet konekcija.

Klikom na dugme Settings pojaviće se prozor u čijoj kartici Updates možemo da promenimo interval automatskog pokretanja opcije Update Manager (opcija Check for Updates). Takođe, možemo da izaberemo i da li će Update Manager automatski instalirati raspoloživa ažuriranja (opcija Install security updates without confirmation) ili će nas samo obavestiti da postoje (opcija Only notify about available updates).

Na kartici Ubuntu Software imamo mogućnost da izaberemo sa kog servera će se preuzeti ažuriranja (opcija Download from), gde je potrebno da iz padajućeg menija izaberemo nama najbližu lokaciju. Ova mogućnost ume da znatno ubrza preuzimanje, pogotovo ako smo priključeni na Internet preko Akademske mreže, jer se server za ažuriranja za Srbiju nalazi na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

  

Instaliranje i deinstaliranje programa

Ubuntu Linux se distribuira na jednom CD mediju koji sadrži veliki broj najčešće korišćenih aplikacija. Međutim, spisak raspoloživih aplikacija se tu ne završava. Dodatne aplikacije mogu da se distribuiraju i putem repozitorijuma, servera na Internetu koji ih distribuiraju.

Ubuntu Linux sadrži dva programa za instaliranje/deinstaliranje programa:

 • Ubuntu Software Center - program u okviru Applications menija.
 • Synaptic Package Manager - program u okviru System – Administration menija.


Ubuntu Software Centar je jednostavan program koji nam nudi mogućnost da instaliramo/deinstaliramo programe svrstane u više kategorija:

 • Accessories - često korišćeni pomoćni programi poput Arhiver, Texst editor i slično.
 • Education - programi koji služe u edukativne svrhe.
 • Games - kompjuterske igre.
 • Graphics - programi za manipulaciju kompjuterskom grafikom.
 • Internet - programi za rad na Internetu.
 • Office - programi za kancelarijsko poslovanje.
 • Science - naučni programi, poput periodnog sistema elemenata.
 • Sound & Video - programi za rad sa video materijalom i/ili zvukom.
 • System Tools - sistemski programi, poput programa za bekap sistema.
 • Universal Access - programi za pomoć osobama oštećenog vida ili sluha pri radu na kompjuteru.
 • Programming - programerska radna okruženja.
 • Other - ostali programi koji ne potapadu u gore navedene kategorije.


Na primer možemo instalirati program koji proverava elektronsku poštu na Gmail Webmail sistemu. Klikom na kategoriju programa Internet, pojaviće se spisak raspoloživih programa koji u nju spadaju. Pronaći ćemo program sa nazivom Gmail Notifier i kliknuti na njega. Pored naziva programa, pojaviće se žuta strelica na koju, kad kliknemo, otvaramo detalje izabranog programa i sliku sa izgledom programa (ukoliko postoji). Klikom na dugme Install, a zatim unosom naše lozinke, započeće preuzimanje poslednje stabilne verzije ovog programa i njegova instalacija. Ako se vratimo na izbor kategorija programa (klikom na dugme Get Free Software) i ponovo pogledamo sadržaj kategorije Internet, videćemo da je pored Gmail Notifier programa ikonica sa zelenim znakom za štikliranje. To nam daje do znanja da je program instaliran. Program će se takođe naći i u Applications meniju, u podmeniju Internet, odakle ga možemo i pokrenuti.

Deinstaliranje programa Gmail Notifier možemo izvršiti takođe putem programa Ubuntu Software Center tako što ćemo da pronađemo program u kategoriji Internet i po označavanju kliknuti na žutu strelicu koja se pojavila. Klikom na dugme Remove i unošenjem lozinke, program će biti deinstaliran. Takođe, ikonica za pokretanje Gmail Notifier programa se više neće nalaziti u Applications meniju.

Ako ne znamo naziv programa i u kojoj kategoriji se nalazi, možemo da koristimo polje za pretragu (Search) u okviru Ubuntu Software Center-a, gde je dovoljno da ukucamo gmail, što će automatski izlistati sve programe koji u svom imenu sadrže gmail, bez obzira na kategoriju u kojoj se nalaze. Dalji postupak za instalaciju/deinstalaciju je isti.

Installed Software opcija na levoj strani programa Ubuntu Software Manager će nam dati listu svih instaliranih programa na sistemu.

Synaptic Package Manager je znatno komplikovaniji program, ali i sa većom bazom programa koji mogu da se instaliraju. Jedan od primera programa koji se mogu instalirati putem ovog programa, ali ne i putem Ubuntu Software Center-a je i Apache Web Server, sa pripadajućim bibliotekama i modulima.

Napomena: Za instaliranje novih programa na sistem, potrebna je aktivna Internet konekcija.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Update sistema i instaliranje novih programa 1
 • Update sistema i instaliranje novih programa 2
 • Update sistema i instaliranje novih programa 3