Unos novog kontakta u adresar

Unos novog kontakta u adresar se vrši u prozoru Address Book, do kog dolazite preko ikone Addresses na liniji sa alatima. U gornjem levom uglu prozora kliknite na ikonu New i izaberite opciju New Contact. U prozor koji se otvara unesite ime, prezime i ostale podatke osobe za koji kreirate kontakt, ali pre svega unesite e-mail adresu u polje E-Mail Address i potvrdite unos klikom na dugme Add sa desne strane. Klikom na dugme OK kontakt će biti upamćen i pojaviće se na spisku u prethodnom prozoru.

Kreiranje nove liste

Kreiranje nove liste u adresaru se vrši u prozoru Address Book, do kog dolazite preko ikone Addresses na liniji sa alatima. U gornjem levom uglu prozora kliknite na ikonu New i izaberite opciju New Group... Otvoriće se prozor za unos nove grupe u kom dajete naziv grupi u polju Group Name, a zatim možete u grupu dodati neke od već unetih kontakata (dugme Select Members), dodati nov kontakt (dugme New Contact) ili dodati nekoga u grupu, ali ne i u svoj adresar (popunjavanjem polja Name i E-Mail u dnu prozora).

Brisanje kontakta sa liste

Brisanje e-mail adrese vrši se tako što uradite desni klik na tu adresu i izaberete opciju Delete, ili selektujete adresu i pritisnete taster Del na tastaturi.

Unos kontakta iz pristiglog maila

Najjednostavniji način za unos e-mail adrese u adresar je iz pristiglog maila. Uradite desni klik na mail i izaberite opciju Add Sender to Address Book.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upotreba adresara 1
  • Upotreba adresara 2
  • Upotreba adresara 3