Da bi WINS mogao da radi na najbolji način u Microsoft okruženju, klijenti i serveri moraju da registruju svoja NetBIOS imena u bazi podataka WINS servera. Često se događa da netačno unešeni zapisi u WINS bazu podataka prouzrokuju probleme prilikom NetBIOS razrešavanja imena (Name Resolution).

WINS klijenti registruju i otpuštaju NetBIOS name zapise. Ipak, ako je klijent iznenada isključen ili je iznenada uklonjen sa mreže, proces otpuštanja imena nije odrađen kako treba. Sistem administrator mora ručno da otpusti takve zapise. Kao dodatak, administrator će možda morati da ukloni ručno unesene zapise na non-WINS-enabled klijente. Administrator mora dobro da nauči kako se upravlja WINS zapisima da bi mogao uspešno da održava tačne WINS zapise na mreži.

Šta je to klijentski zapis

Klijentski zapis je zapis u bazi podataka koji sadrži detaljne informacije za svaki NetBIOS servis koji radi na klijentu. Zapis ukazuje na to da su ti servisi registrovani na WINS serveru.

WINS prikazuje sve zapise u bazi podataka i organizuje WINS informacije u zapisima u sledećim kolonama:

 • Record name: Registrovano NetBIOS ime, koje može biti jedinstveno ime ili može da predstavlja grupu, internet grupu ili multihomed kompjuter (kompjuter sa više mrežnih adaptera).
   
 • Type: Servis koji je registrovao zapis, uključujući i heksadecimalni identifikator.
   
 • IP address: IP adresa koja odgovara registrovanom NetBIOS imenu koji hostuje NetBIOS servis.
   
 • State: Stanje zapisa u bazi podataka, koje može biti aktivno, otpušteno ili zamrznuto. Zamrznuti zapis (tombstoned) je neaktivan zapis koji je markiran za brisanje iz baze podataka.
   
 • Static: Ukazuje na to da li je prevod u bazi podataka na WINS serveru statički.
   
 • Owner: WINS server na kojem se nalazi zapis. Zbog replikacije, ovo nije isti server na kome možete da vidite bazu podataka.
   
 • Version: Jedinstveni heksadecimalni broj koji dodeljuje WINS Server u toku procesa registracije imena. Serverom Pull partner koristi Version ID broj u toku replikacije da bi pronašao nove zapise.
   
 • Expiration: pokazuje kad ističe zapis. Kada je replika smeštena u bazi podataka, ona ima postavljen datum isteka. Datum isteka (Expiration date) je izračunat dodavanjem trenutnog vremena na WINS serveru na interval obnove (renewal interval) koji je podešen na klijentu.

 

Kako Scavenging radi?

Scavenging pokreće proces brisanja i uklanjanja isteklih zapisa iz WINS baze podataka. Scavenging takođe uklanja zapise koji su replicirani sa udaljenog WINS servera i koji nisu uklonjeni iz lokalne WINS baze podataka. Scavenging održava tačne informacije u bazi podataka proveravanjem svakog zapisa koji se nalazi na WINS serveru, poređenjem Time Stamp zapisa sa trenutnim vremenom, i nakon toga menja stanje zapisa koji je istekao. Na primer, Scavenging menja stanje zapisa iz aktivnog (Active) u Released.

Scavenging održava tačno stanje informacije u bazi podataka proveravanjem svakog zapisa koji se nalazi na WINS serveru, upoređivanjem Time Stamp iznosa u zapisu sa trenutnim vremenom, i nakon toga menjanjem stanja onih zapisa čije stanje je isteklo. Na primer, Scavenging menja stanje zapisa iz aktivnog u otpušteno (Release).

Scavenging proces radi automatski u intervalima koji su definisani odnosom između Renewal i Extinction interval konfiguracija. Administrator konfiguriše sledeći Properties da bi definisao odnose:

 • Renewal Interval
 • Extinction Interval
 • Extinction Timeout
 • Verification IntervalScavenging se odrađuje na sledeći način:

 1. Scavenging tajmer startuje nakon startovanja servera i jednak je polovini renewal Intervala.
 2. Aktivna imena koja poseduje WINS Server u svojoj bazi podataka i za koje je Renewal Interval istekao se markiraju i otpuštaju.
 3. Otpuštena imena koja se nalaze u bazi podataka na WINS serveru i kojima je istekao Extinction Interval se markiraju za brisanje.
 4. Imena koja su markirana za brisanje kojima je istekao Extinction Timeout su obrisana i uklonjena iz baze podataka.
 5. Imena koja su markirana za brisanje koja su replicirana sa drugih WINS servera i kojima je istekao Extinction Timeout su obrisana i uklonjena iz baze podataka.
 6. Aktivna imena koja su replicirana sa drugih WINS servera i kojima je Verification Interval istekao su Revalidated.
 7. Imena koja su za brisanje i koja su replicirana sa drugih WINS servera uklanjaju se iz baze podataka.


Konfiguracija Scavenging postavki na WINS bazi podataka:

 1. U WINS konzoli, kliknemo desnim tasterom miša na server na kojem želimo da uradimo Scavenge i kliknemo na Properties.
 2. U Properties dijalog boksu, na Intervals kartici, odredimo intervale za svaku od sledećih opcija: Renewal Interval; Extinction Interval, Extinction Timeout, Verification Interval.
 3. U properties dijalog boksu, na Intervals kartici, ako je potrebno, kliknemo na Restore defaults da bi resetovali ove opcije na defoltne opcije u Windows Server 2003.
 4. U Properties dijalog boksu, kliknemo na OK.


Scavenge WINS database:

 1. U WINS konzoli, kliknemo desnim tasterom miša na server na kojem želimo da uradimo Scavenge, i nakon toga kliknemo na Scavenge Database.
 2. U WINS message boksu, kliknemo na OK.

 

Brisanje WINS zapisa

Možemo da oporavimo neiskorišćeni prostor brisanjem zastarelih zapisa iz WINS baze podataka. WINS Management konzola nudi poboljšano upravljanje bazom podataka podržavanjem sledećih Delete operacija:

 • Prosto brisanje (Simple deletion) zapisa u WINS bazi podataka koji su smešteni u Single Server bazi podataka.
   
 • Tombstone deletion, predstavlja uklanjanje zapisa koji su martkirani za brisanje (tombstoned) iz WINS baze podataka ali samo nakon replikacije baze podataka na druge WINS servere.
   
 • Mogućnost selektovanja više grupa (multiple groups) prikazanih zapisa u bazi podataka prilikom odrađivanja prostog brisanja ili tombstoned brisanja zapisa.

 

Bekap i restauracija WINS baze podataka

Zašto je potrebno bekapovati WINS bazu podataka: Ako nismo u mogućnosti da popravimo (repair) pokvarenu bazu podataka koja se pokvarila zbog pada sistema, napada virusa, nestanka struje ili sličnih katastrofa, moramo prvo da obrišemo WINS bazu podataka i nakon toga odradimo restauraciju WINS baze podataka iz bekapa.

WINS management konzola nudi bekap alatke sa kojima možemo na lak način da bekapujemo WINS bazu podataka. Nakon što smo odredili bekap direktorijum za bazu podataka, WINS odrađuje kompletan bekap baze podataka svakih 24h po defoltu. WINS management konzola takođe nudi bekap opcije koje možemo da iskoristimo da izvršimo restauraciju baze podataka na serveru u slučaju kvara baze podataka.

Pre restauracije WINS baze podataka moramo da zaustavimo WINS Servis. Zbog toga što server zahteva nekoliko minuta procesuiranja pre nego što potpuno zaustavi WINS servis, potrebno je da se uverimo da je WINS server potpuno zaustavljen pre početka procesa restauracije. Pre restauracije baze podataka, potrebno je obrisati sve fajlove u folderu na WINS server kompjuteru u kojem želimo da izvršimo restauraciju baze podataka.

 

Kako se odrađuje bekap i restauracija WINS baze podataka

Da bi odradili bekap WINS baze podataka, potrebno je prvo odrediti bekap direktorijum i nakon toga ručno startovati bekap.

Određivanje Backup direktorijuma za WINS bazu podataka:

 1. U WINS konzoli, kliknemo desnim tasterom miša na WINS server koji želimo da bekapujemo i nakon toga kliknemo na Properties.
 2. Na General kartici u Default Backup path boksu, upišemo ime staze direktorijuma koji koristi WINS Server za bekape baze podataka.
 3. Na General kartici, ako je potrebno, selektujemo Back up database during server shutdown opciju.
 4. Na General kartici, kliknemo na OK.


Procedura za ručno bekapovanje WINS baze podataka:

 1. U WINS-u, kliknemo desnim tasterom miša na ime servera koji konfigurišemo, i nakon toga kliknemo na Back up database.
 2. U Browse the folder dijalog boksu, selektujemo folder u koji hoćemo da bekapujemo WINS bazu podataka, i nakon toga kliknemo dva puta na OK.


U slučaju da baza podataka bude oštećena i ne može da se popravi, moramo da izvršimo restauraciju koristeći bekap kopiju WINS baze podataka.

Restauracija WINS baze podataka koristeći bekap kopiju:

 1. Stopiramo WINS. Moramo da sačekamo par minuta da WINS bude potpuno zaustavljen. Ako je WINS Server zauzet biće nam potrebno određeno vreme da se servis potpuno zaustavi. Nakon zaustavljanja WINS servera možemo započeti sa restauracijom WINS baze podataka.
   
 2. Potrebno je obrisati sve fajlove u folderu u kojem želimo da izvršimo restauraciju WINS baze podataka. Ova staza se određuje trenutnim postavkama Database path (staze), koja se nalazi na Advanced kartici u Properties dijalog boksu za server.
   
 3. U WINS-u, kliknemo desnim tasterom miša na ime servera koji želimo da konfigurišemo, i nakon toga kliknemo na Restore Database. Ova opcija (Restore database) je omogućena samo na WINS kompjuterima na kojima je zaustavljen WINS Servis.
   
 4. U Browse for Folder dijalog boksu, kliknemo na folder koji smo koristili za bekapovanje lokalne WINS baze podataka, i kliknemo dva puta na OK.
   
 5. Nakon restauracije baze podataka, WINS zahteva da bekap staza koju smo ranije koristili za restauraciju odgovara stazi koja je originalno određena u Server Properties-u kao Backup Path.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Upravljanje WINS serverom 1
 • Upravljanje WINS serverom 2
 • Upravljanje WINS serverom 3
 • Upravljanje WINS serverom 4
 • Upravljanje WINS serverom 5