Ova lekcija objašnjava kako administrator može da upravlja WSUS-om odrađivanjem administrativnih zadataka koristeći WSUS 3.0 administrativnu konzolu, upravljanje kompjuterskim grupama da bi označio apdejte za specifične kompjutere, i odobravanje (approving) instaliranja update-a za sve kompjutere u WSUS mreži ili za različite grupe kompjutera.

U ovoj lekciji ćete naučiti:

 • WSUS administraciju
 • Upravljanje kompjuterskim grupama
 • Odobravanje (Approving) update-a 

 

WSUS administracija

 Slika 56.01


WSUS 3.0 administrativna konzola se promenila iz Web-based konzole u Plug-in for MMC Version 3.0. WSUS 3.0 administrativna konzola takođe omogućava administratoru da:

 • udaljeno upravlja WSUS-om
 • konfiguriše zadatke nakon instalacije koristeći Wizard
 • generiše više izveštaja sa povećanom preciznosću
 • održava zdravlje servera na lakši način

 

Prvi korak u izgradnji WSUS 3.0 SP1 na Windows Server 2008 kompjuter u organizaciji je preuzimanje (download) WSUS 3.0 SP1 softvera sa Microsoft Web Site-a. WSUS 3.0 SP1 nije uključen kao uloga ili karakteristika u Windows Server 2008, ali je softver slobodan i može se skinuti sa Microsoft sajta i može se instalirati na licencirane Windows Server 2008 kompjutere. WSUS 3.0 SP1 ne može da se instalira na kompjuterima na kojima radi Windows Server Core instalacija.

WSUS 3.0 SP1 je prva verzija WSUS koju možemo da instaliramo i startujemo na Windows Server 2008 kompjuteru. Takođe, možemo da startujemo ranije verzije WSUS-a na Windows Server 2003 virtualnoj mašini na Windows Server 2008 hostu.

Možemo da instaliramo WSUS 3.0 SP1 ako na su Windows Server 2008 operativnom sistemu omogućeni sledeće serverske komponente:

 • Windows Authentication (Autentifikacija)
 • Static Content
 • ASP.NET
 • IIS 6.0 Management Compatibility
 • IIS 6.0 Metabase Compatibility

 

Finalna potrebna komponenta je Microsoft report Viewer, verzija 2005 ili novija, koji nije dostupan kao add-on uloga ili karakteristika u Windows Server 2008 operativnom sistemu. Ovaj softver se mora preuzeti sa Microsoft Web sajta. Nakon što su ove komponente instalirane i omogućene, i nakon što je Report Viewer instaliran, moći ćemo da instaliramo WSUS 3.0 SP1.

Instalacija WSUS 3.0 SP1 na Windows Server 2008 kompjuteru generiše sledeće dve lokalne grupe, koje funkcionišu kao WSUS administrativne uloge. Možemo da dodelimo uloge korisnicima dodavanjem njihovih korisničkih naloga u relevantne grupe koje poseduju potrebna prava za upravljanje WSUS-om. WSUS administrativne grupe su:

 • WSUS Administrators: Korisnici čiji nalozi su članovi ove lokalne grupe su u mogućnosti da upravljaju WSUS serverom. Ovo uključuje administrativne zadatke, od odobravanja update-a i konfiguracije kompjuterskih grupa pa sve do konfigurisanja automatskih odobravanja update-a. Korisnik koji je član ove grupe može da koristi Update Services konzolu da bi mogao udaljeno da se konektuje i upravlja WSUS serverom.
 • WSUS Reporters: Korisnici ćiji su korisnički nalozi članovi ove lokalne grupe su u mogućnosti da kreiraju izveštaje na WSUS serveru. Korisnik koji je član ove grupe može udaljeno da se konektuje na WSUS server koristeći Update Services konzolu da bi startovao ove izveštaje. 

 

Upravljanje kompjuterskim grupama

Grupe kompjutera (Computer Groups) su važan deo WSUS izgradnje, čak i one najprostije. Kompjuterske grupe nam omogućavaju da označavamo update-ove za specifične kompjutere. Imamo dve defoltne grupe kompjutera: All Computers i Unassigned Computers. Po defoltu, kada svaki klijentski kompjuter inicijalno kontaktira WSUS server, server dodaje klijentski kompjuter u svaku od ovih defoltnih grupa.

Administrator može da kreira prilagođene (Custom) kompjuterske grupe. Jedna od prednosti kreiranja kompjuterskih grupa je to što one omogućavaju administratoru testiranje update-a pre šire izgradnje update-a. Ako testiranje prođe na najbolji način, možemo da odobrimo update grupi kompjutera ili All Computers grupi. Ne postoji ograničenje kad je u pitanju broj prilagođenih grupa koje administrator može da kreira.

Kompjuterske grupe:

 • Kompjuteri se automatski dodaju
 • Defoltne kompjuterske grupe su: All Computers i Unassigned Computers
 • Client-side targeting 

 

Odobravanje Update-a (Approving Updates)

Nakon što su update-ovi sinhronizovani sa našim WSUS serverom, odrađuje se automatsko skeniranje da bi se proverila relevantsnost serverovih klijentskih kompjutera. Ipak, administrator mora ručno da odobri (Approve) update-ove pre nego što oni počnu da se instaliraju na našim mrežnim kompjuterima. Kada administrator odobri update-ove, on određuje šta će WSUS da uradi sa njima (opcije su Install ili Decline za nove update-ove). Možemo da odobrimo update-ove za sve kompjutere, za grupu All Computers ili možemo da odobrimo update nekoj od prilagođenih grupa koju smo kreirali na WSUS serveru. Ako ne odobrimo nijedan update, njegov Approval status ostaje Nor Approved, i naš WSUS server dozvoljava klijentima da izvrše procenu da li im je potreban update.

Approval opcije uključuju:

 • Install
 • Decline
 • Unapprove
 • Removal

 

Automatsko odobravanje (Atomate Approval) je takođe podržan.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Upravljanje Windows Server Update servisom 1
 • Upravljanje Windows Server Update servisom 2
 • Upravljanje Windows Server Update servisom 3