Deljeni folderi omogućavaju deljenje zajedničkih resursa preko mreže kao što su dokumenta, prezentacije, aplikacije itd. Prednost deljenih foldera se ogleda u tome što korisnik ne mora biti logovan na lokalni računar da bi pristupio i koristio resurse koji se nalaze u deljenim folderima. Takođe, korisnik može pristupiti deljenom resursu koji je hiljadama kilometara daleko i obavljati deo posla kao da se nalazi u istoj kancelariji gde i deljeni folder.

U Windows 7 operativnom sistemu deljeni folder možemo deliti na tri različita načina i to:

  1. metodom osnovnog deljenja foldera,
  2. metodom naprednog deljenja i
  3. metodom javnih foldera.


Metoda osnovnog deljenja foldera je najjednostavnija metoda jer omogućava da folder bude deljen na brz i efikasan način. Da biste koristili ovu metodu deljenja, dovoljno je da desnim klikom kliknete na folder koji želite da delite, a zatim na opciju Share with. Windows 7 će automatski kreirati deljeni naziv foldera, ali se Share i NTFS ovlašćenja moraju manuelno konfigurisati.

Metoda naprednog deljenja foldera je namenjena većoj kontroli ovlašćenja i uticaja na to ko šta može da uradi sa deljenim folderom i njegovim sadržajem. Prilikom korišćenja napredne metode deljenja manuelno se moraju konfigurisati sledeće opcije: deljeni naziv foldera, maksimalan broj istovremenih konekcija na deljeni folder, opcije keširanja i konfigurisanje ovlašćenja.

Metoda javnih foldera omogućava svim korisnicima koji imaju nalog na lokalnom računaru ili na računaru koji je na mreži da pristupi javno deljenim folderima i njihovom sadržaju. Opcija Public folder sharing po defaultu nije uključena, međutim fajlovi koji se nalaze u tim folderima su dostupni svim korisnicima na lokalnom računaru i mogu se lokalno logovati na njega. Na slici su prikazani javni folderi na Windows 7 sistemu.

 

Slika 1


Da bismo neki folder delili metodom osnovnog deljenja foldera, koristićemo opciju Share with koja se nalazi na padajućoj listi kada desnim klikom kliknemo na folder. Share with opcija nam nudi četiri mogućnosti i to:

  • opcija Nobody (da ga ne delimo ni sa kim),
  • opcija Homegroup – read (da delimo folder stim da ostali korisnici imaju samo Read ovlašćenja),
  • opcija Homegroup – read/write (da delimo folder pri čemu korisnici imaju i Write ovlašćenja) i
  • opcija Specific people (deljenje foldera sa određenim korisnicima).

 

Slika 2


Klikom na Properties opciju i na tab Sharing dobijamo konfiguracioni prozor za napredno deljenje foldera gde manuelno unosimo i definišemo ovlašćenja nad folderom. Prilikom korišćenja metode naprednog deljenja foldera omogućeno je korišćenje opcije Offline settings koja je vrlo korisna u sitaucijama kada deljeni resurs nije uvek dostupan. Opciji Offline settings pristupamo preko prozora naprednog deljenja foldera klikom na dugme Caching, a zatim je moguće definisati način korišćenja Offline keširanja. Na slici 3 je dat primer ponuđenih opcija:

 

 

Slika 3


Klikom na link Change advanced sharing settings u Network and Sharing centru dobijamo mogućnost manuelnog konfigurisanja opcija deljenja koja uključuje mrežne opcije deljenja resursa kao što je vidljivost računara na mreži, deljenje fajlova i štampača preko mreže, deljenje javnih foldera u sistemu, menjanje nivoa mrežne enkripcije itd.

Treba napomenuti da opcija deljenja preko mreže mora biti dozvoljena u Firewall podešavanjima. Klikom na link Allow a program or future through Windows firewall dobijamo mogućnost provere i konfigurisanja opcije deljenja foldera u Windows firewall-u. Da bi korisnici preko mreže mogli da pristupe lokalnim deljenim resursima, opcija File and Printer Sharing mora biti čekirana.

 

Slika 4

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (4) Ne sviđa mi se - (2)    

  • Upravljanje deljenim folderima 1
  • Upravljanje deljenim folderima 2
  • Upravljanje deljenim folderima 3