Pravilno konfigurisan i podešen hardver omogućava stabilan i efikasan svakodnevni rad na računaru. Da bismo konfigurisali hardverske komponente, neophodno je koristiti prateće programe koji su instalirani uz sam hardver ili je upravljački softver obezbeđen od strane operativnog sistema. Najčešće korišćeni hardver koji treba prilagoditi sopstvenim potrebama je web kamera, miš, tastatura, grafička kartica, zvučna kartica, Dial-up modemi, tabla za pisanje i drugi.


Podešavanje grafičkog adaptera (kartice) je primer: Nvidia Control panel. Opciji podešavanja grafičkog prikaza na monitoru možemo pristupiti i koristeći Default-nu opciju u Control Panel-u – Display. Klikom na Display ikonicu dobijamo mogućnost konfigurisanja osnovnih parametara prikaza na monitoru.

 

 

Klikom na opciju Change display settings dobijamo mogućnost konfigurisanja svih bitnih parametara prikaza kao što su rezolucija, frekvenca osvežavanja, orijentacija prikaza, menadžment boja itd. Da bismo konfigurisali rezoluciju monitora, neophodno je kliknuti na padajuću listu Resolution i na njoj odabrati vrednost koja odgovara monitoru (proveriti sa proizvođačem monitora). Nakon odabira vrednosti, kliknuti na dugme Apply da bi se podešavanje i primenilo.

 

 

Na Orientation padajućoj listi imamo mogućnost promene orijentacije monitora koja može biti korisna kada monitor nije moguće postaviti na standardan način. Da bismo došli do podešavanja opcije frekvence osvežavanja monitora, neophodno je kliknuti na opciju Advanced Settings. Pokrenuće se novi prozor u kome su date sve mogućnosti podešavanja video adaptera. Klikom na tab Monitor dobijamo mogućnost promene frekvence osveženja i promenu broja boja koje sistem koristi. Frekvencu treba podesiti na maksimalno moguću vrednost (definisano od strane proizvođača monitora) da bismo izbegli „plivanje“ slike po monitoru što ima vrlo loš efekat i po ljudski vid. Broj boja takođe treba podići na maskimalno mogući u zavisnosti od toga šta dozvoljavaju mogućnosti video adaptera i samog uređaja. Nakon promena kliknuti na dugme Apply da bi se one i primenile.

 

 

Korisnici TFT monitora („tanki“ monitori) imaju još jednu opciju poboljšanja prikaza teksta na takvim monitorima. Naime, može se desiti da standardni prikaz teksta na TFT monitorima nije baš najjasniji pa je neophodno koristiti opciju Clear type text do koje se dolazi na glavnom prozoru Display opcije, a čija glavna namena je povećanje oštrine prikaza teksta. Klikom na opciju pokrećemo Wizard koji će nas automatski voditi do najboljeg mogućeg prikaza na našem monitoru. Naravno, odabir neke druge ponuđene opcije je moguć u slučaju da korisniku takav prikaz više odgovara.

 

 

Da bismo konfigurisali i prilagodili zvuk na računaru sopstvenim potrebama, neophodno je da pristupimo opciji konfigurisanja zvuka na Control Panel-u. Klikom na Sound ikonicu pokrećemo prozor u kome su nam date mogućnosti za prilagođavanje zvuka. Na glavnom prozoru su date četiri opcije i to: Playback (sviranje), Recording (snimanje), Sounds (sistemski zvukovi) i Communications (komunikacije). Na tabu Playback su prikazani svi uređaji koji imaju mogućnost reprodukcije zvuka, odnosno zvučnici. U slučaju da imate više različitih uređaja koji mogu reprodukovati zvuk, bitno je, u tom slučaju, odrediti Default-ni, tj. odrediti sistemu na koji od uređaja da šalje zvučni signal. Takođe je dat i grafički prikaz nivoa zvuka koji se šalje ka datom uređaju. Desnim klikom na ikonicu uređaja je moguće uređaj definisati kao Default-ni i postaviti ostala podešavanja tog uređaja. Klikom na Configure dugme dobijamo mogućnost bližeg konfigurisanja uređaja u smislu da li je to mono, stereo ili Surround sistem, sa koliko zvučnika, koliko su udaljeni od centra sobe itd.

 

 

Klikom na tab Recording dobijamo prikaz svih uređaja koji imaju mogućnost snimanja zvuka na računaru. U slučaju da postoji više različitih uređaja koji imaju takvu mogućnost, neophodno je odrediti Default-ni uređaj sa kog će sistem preuzimati snimljeni zvuk. Default-ni uređaj je označen dodatnom zelenom ikonicom kvačice. Takođe je dat i grafički prikaz nivoa zvuka koji se šalje ka računaru na obradu. Desnim klikom na ikonicu uređaja moguće je uređaj definisati kao Default-ni i postaviti ostala podešavanja tog uređaja. Klikom na Configure dugme dobijamo mogućnost bližeg konfigurisanja uređaja.
 

 

Klikom na tab Sounds dobijamo mogućnost konfigurisanja sistemskih zvukova u smislu koji će zvuk biti pokrentu prilikom uključivanja sistema, prilikom isključivanja sistema, kada se korisnik izloguje sa računara, prilikom greške u radu sistema ili programa itd.

Da bismo konfigurisali neki sistemski zvuk, neophodno je kliknuti na listu sistemskih događaja, a zatim klikom na padajuću listu odabrati zvuk koji želimo da koristimo. Druga mogućnost je da se nakon obeleženog sistemskog događaja klikne na Browse dugme da bi se pretraživanjem računara odredio zvuk za obeleženi događaj. Klikom na Test dugme možemo testirati odabrani zvuk. Nakon definisanja promena, neophodno je sačuvati promene u vidu Sound scheme (zvučne šeme) kako bi ona ostala primenjena.

 

 

Na tabu Communication imamo mogućnost definisanja ponašanja sistema ako se on koristi i za telefonske razgovore. Odnosno, neophodno je definisati ponašanje sistema kada sistem detektuje korišćenje telefonskog saobraćaja u smislu smanjenja svih ostalih zvukova u nekom procentu, totalno smanjenje svih ostalih zvukova ili da ne preuzima ništa itd. Jednostavnim klikom na neku od ponuđenih opcija konfigurišemo sistem da se tako ponaša u situacijama kada se računar koristi i za komunikaciju telefonom. Na slici je dat primer.

 

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje hardverom 1
  • Upravljanje hardverom 2
  • Upravljanje hardverom 3