Jedan od zadataka sistem administratora je da upravlja podacima koje treba smestiti u prostor za skladištenje podataka (Data storage). Da bi upravljao skladištenjem podataka administrator može da kompresuje fajlove i foldere i da time smanji njihovu veličinu i smanji potrebnu količinu prostora na disku za njihovo smeštanje. U ovom modulu, naučićete kada i kako da kompresujete fajlove i foldere.

Da bi upravljali podacima administratori takođe treba da razumeju šta je to enkripcija. U lekcijama koje slede dalje upoznaćete se sa Encrypting File System-om (EFS), koji smešta podatke sigurno i štiti mrežu.

Takođe ćete se naučiti kako da administrirate disk kvotama. Koristimo disk kvote da limitiramo količinu prostora za smeštanje podataka za korisnike na mreži.

 

Kompresovanje fajlova i foldera smanjuje njihovu veličinu i redukuje količinu prostora koji oni koriste na drajvovima i mobilnim uređajima za smeštanje podataka. Windows Server 2003 podržava dva tipa kompresije: NTFS kompresiju i kompresiju koja koristi kompresovane (zipped) foldere. U ovoj lekciji naučićete ove karakteristike i kako se one koriste.


Šta je kompresovanje fajlova?

Windows podržava dva tipa kompresije: NTFS kompresija fajlova i kompresovane (Zipped) foldere. Administratori koriste Windows Explorer za oba tipa.

Administratori koriste kompresovanje fajlova kada je potebno da oslobode određeni prostor na hard disku. Kompresovanje fajlova, foldera i programa smanjuje njihovu veličinu i redukuje količinu prostora koji oni koriste na drajvovima ili mobilnim uređajima za smeštanje podataka. Administratori takođe mogu da kompresuju i drajvove na diskovima.

Fajlovi koje možemo da kompresujemo su uglavnom tekstualni fajlovi, crteže (bitmap files), tabele (spreadsheets) grafičke fajlove i video fajlove. Treba izbeći kompresovanje sistemskih fajlova i foldera iz razloga što kompresija ovih fajlova utiče na performanse servera.

Volumeni, folderi i fajlovi na NTFS volumenima su ili kompresovani ili nekompresovani. Kompresovanje foldera ne mora uvek da se reflektuje na stanje fajlova koji se nalaze unutar foldera. Na primer, administrator može da dekompresuje neke ili sve fajlove unutar kompresovanog foldera.

Kada aplikacija ili komanda operativnog sistema zahteva pristup kompresovanom fajlu, Windows Server 2003 automatski dekompresuje fajl. Kada zatvorimo ili sačuvamo fajl, Windows Server 2003 ga kompresuje ponovo.

NTFS postavlja prostor na disku na osnovu veličine nekompresovanog fajla. Ako kopiramo kompresovani fajl na NTFS particiju koja nema dovoljno prostora za nekompresovani fajl, pojaviće se poruka greške kako nema dovoljno mesta za fajl.


Kompresovani (zipped) folderi

Fajlovi i folderi koji su kompresovani koristeći kompresovane foldere mogu biti kompresovani na FAT, FAT 32 i NTFS drajvovima. Zipper ikonica identifikuje fajlove i foldere koji su kompresovani koristeći ovu karakteristiku.

Administrator može da otvori fajlove direktono iz ovih kompresovanih foldera, i mogu da startuju neke programe direktno iz ovih kompresovanih foldera tako da ne morate prethodno da ih dekompresujete. Takođe, administratori mogu da pomeraju ove kompresovane foldere na bilo koji drajv ili folder na kompjuteru, internetu ili mreži, i kompresovani (zipped) folderi su kompatibilni sa drugim programima za kompresiju.
Kompresovanje foldera koristeći Zipped foldere ne u tiče na performanse kompjutera.


Šta je Compact komanda?

 

Kao dodatak za kompresiju fajlova i foldera, administratori mogu da koriste compact alatku za komandnu liniju.

Kada se koristi bez parametara, compact prikazuje kompresovano stanje direktorijuma i svih fajlova koji se nalaze u tom direktorijumu. Na primer, administratori koriste sledeću komandu kad žele da kompresuju sve fajlove i foldere u IIS direktorijumu:

Compact /c c:IIS*.*


Koji su efekti pomeranja i kopiranja kompresovanih fajlova i foldera?

 

Pomeranje i kopiranje fajlova i foldera na disk volumene može da promeni njihovo kompresovano stanje, u zavisnosti od kompresovanog stanja fajlova i foldera i fajl sistema u kojem su kreirani. Kompresovano stanje fajlova i foldera kreiranih na NTFS particiji je kontrolisano njihovim atributom kompresije.

Kopiranje unutar NTFS particije, kao što je prikazano u ilistraciji u sekciji A, kada kopiramo fajl i folder unutar NTFS particije, fajl ili folder nasleđuje kompresovano stanje target foldera. Na primer, ako kopiramo kompresovani fajl ili folder u nekompresovani folder, fajl ili folder će se automatski dekompresovati.

Pomeranje unutar NTFS particije, kao što je prikazano u sekciji B, kada pomeramo fajl ili folder unutar NTFS particije, fajl ili folder zadržaće svoje originalno komresovano stanje. Na primer, ako pomeramo kompresovani fajl ili folder u nekompresovani folder, fajl će ostati kompresovan.

Kopiranje unutar NTFS particije

Kao što je prikazano u ilistraciji u sekciji A, kada kopiramo fajl i folder unutar NTFS particije, fajl ili folder nasleđuje kompresovano stanje target foldera. Na primer, ako kopiramo kompresovani fajl ili folder u nekompresovani folder, fajl ili folder će se automatski dekompresovati.


Pomeranje unutar NTFS particije

Kao što je prikazano u sekciji B, kada pomeramo fajl ili folder unutar NTFS particije, fajl ili folder zadržaće svoje originalno komresovano stanje. Na primer, ako pomeramo kompresovani fajl ili folder u nekompresovani folder, fajl će ostati kompresovan.


Kopiranje između NTFS particija

Kao što je prikazano u sekciji C, kada kopiramo fajl ili folder između dve NTFS particije, fajl ili folder nasleđuje kompresovano stanje target foldera. Na primer, ako kopiramo kompresovani fajl u nekompresovani folder, fajl će se dekompresovati kada ga iskopiramo u takav folder.


Pomeranje između NTFS particija

Kao što se vidi takođe u sekciji C, kada pomeramo fajl ili folder između dve NTFS particije, fajl ili folder nasleđuje kompresovano stanje target foldera. Iz razloga što Windows Server 2003 pomeranje fajlova i foldera između particija shvata kao kopiranje, fajlovi nasleđuju kompresovano stanje target foldera.


Kopiranje fajlova i foldera na NTFS volumene

Kada kopiramo fajl u folder koji već sadrži fajl pod istim imenom, kopirani fajl prima atribut kompresije target fajla, nezavisno od kompresovanog stanja foldera.


Pomeranje i kopiranje fajlova između Fat16, Fat32 i NTFS volumena

Slično kao fajlovi koje kopiramo iz jednog foldera u drugi na istoj NTFS particiji, sekcija D prikazuje da fajlovi koje pomaramo ili kopiramo iz foldera na Fat particiji u folder koji se nalazi na NTFS volumenu nasleđuje kompresovani atribut target foldera. Zbog toga što je kompresija podržana samo na NTFS volumenima, kompresovani fajlovi koje pomeramo ili kopiramo sa NTFS volumena na FAT particiju se automatski dekompresuju. Slično, kompresovani fajlovi koje kopiramo ili pomeramo iz NTFS volumena na flopi disk automatski se dekompresuju jer je flopi disk formatiran sa FAT fajl sistemom.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje kompresijom fajlova 1
  • Upravljanje kompresijom fajlova 2
  • Upravljanje kompresijom fajlova 3
  • Upravljanje kompresijom fajlova 4