Upravljanje pristupom deljenim folderima (shared folders)
U ovoj lekciji će se naučiti:
Šta su to deljeni (shared) folderi?
Šta su to Administrativni šerovani folderi?
Tipovi Administratorskih šerovanih foldera
Kako se konektujemo na šerovani folder?
Windows 2003 Server familija organizuje fajlove u direktorijume koji su grafički prikazani kao folderi. Ovi folderi sadrže sve tipove fajlova i mogu da sadrže i druge foldere (subfolders). Neki od ovih foldera su rezervisani sa fajlove operativnog sistema i za programske fajlove. Korisnik nikad ne bi trebao da postavi bilo kakve podatke u foldere operativnog sistema i u Program Files foldere. Deljeni (shared) folderi daju korisnima pristup fajlovima i folderima preko mreže. Korisnici mogu da se konektuju na deljeni folder preko mreže i da pristupe fajlovima i folderima koje taj deljeni folder sadrži. Deljeni folderi mogu da sadrže aplikacije, javne podatke, ili korisničke lične podatke.
Šta su to deljeni (shared) folderi?
Deljeni (shared) folder je folder koji može da koristi grupa korisnika simultano ( u isto vreme). Nakon što je folder šerovan, korisnici mogu da pristupe svim fajlovima i folderima koji se u njemu nalaze ako imaju odgovarajuće dozvole. Administrator može da postavi šerovani folder na fajl server ili na bilo koji kompjuter na mreži. Nakon toga u njega mogu da se smeste fajlovi i folderi u skladu sa kategorijom i finkcijom. Na primer, administrator može da stavi šerovane fajlove u jedan šerovani folder a šerovane aplikacije u drugi.
Karakteristike šerovanih (deljenih) foldera:
 • Šerovani folder se nalazi u Windows Explorer-u i izgleda kao ruka koja drži folder.
 • Možete samo šerovati foldere a ne individualne fajlove. Ako više korisnika zahteva pristup fajlu, fajl treba da stavimo u folder i nakog toga, šerujemo folder.
 • Kad je folder šerovan, READ dozvola je dodeljena Everyone grupi kao defoltna dozvola. Administrator treba da ukloni defoltnu dozvolu i da dodeli CHANGE ili READ dozvolu grupi koja zahteva pristup fajlu.
 • Kada dodamo korisnika ili grupu u šerovani folder, defoltna dozvola je READ.
 • Ako iskopiramo šerovani folder, originalni šerovani folder će ostati šerovan, ali kopija neće. Kada pomeramo šerovani folder sa jedne lokacije na drugu, folder više nece biti šerovan.
 • Možemo da sakrijemo šerovani folder ako postavimo znak za dolar $ na kraju imena foldera. Korisnik tada ne može da vidi folder u korisničkom interfejsu, ali može da mu pristupi ako otkuca Universal Naming Convention (UNC) ime foldera, na primer serverimefoldera$

Šta su to Administrativni šerovani folderi?

Windows Server 2003 automatski šeruje foldere koji omogućavaju administratorima da odrade administrativne zadatke. Oni su označeni znakom dolara $ na kraju imena foldera. Znak dolara $ čini folder nevidljivim za korisnike koju pretražuju (browse) kompjuter u My Network Places. Administratori mogu brzo da administriraju fajlovima i folderima na udaljenim serverima koristeći ove nevidljive šerovane foldere.

Tipovi Administratorskih šerovanih foldera

Po defoltu, članovi grupe Administrators imaju Full Controll dozvolu za administrativne šerovane foldere. Dozvole za ove foldere ne mogu se modifikovati. Postoje sledeći administratorski šerovani folderi:

· C$, D$, E$ - Administratori koriste ove šerovane foldere kad žele da se udaljeno povežu na kompjuter i odrade neki administrativni zadatak. Svaka particija koja ima dodeljenu oznaku za drajv (Drive Letter) na hard disku je automatski šerovana. Kada se konektujemo na ovaj folder, imamo pristup celoj particiji.

· Admin$ - Ovo je Systemroot folder, C:Winnt po defoltu. Administratori mogu da pristupe ovom šerovanom folderu da bi administrirali Windows Server 2003 a da ne moraju da znaju tačan folder u kojem je sistem instaliran.

· Print$ - Ovaj folder daje pristup printer drajver fajlovimaza klijentske kompjutere. Kada instaliramo prvi šerovani printer.

· SystemrootSystem32SpoolDrivers folder je šerovan kao Print$.

· IPC$ - Ovaj folder koristimo u toku udaljene administracije kompjutera i kad želimo da pogledamo sve šerovane resurse na tom kompjuteru.

· FAX$ - Ovaj šerovani folder se koristi za privremeno keširane fajlove.

Za više informacija o IPC$, pogledajte:

article 101150, Operating Characteristics and Restrictions of Named Pipes. in the Microsoft Knowledge Base at http://support.microsoft.com/?kbid=101150

Ko može da pristupi šerovanim folderima?

U Windows Server 2003, jedine grupe koje mogu da pristupe šerovanim folderima su Administrators, Server Operators, Power Users grupe. Ove grupe su ugrađene i smeštene su u Group folderu u alatki Computer Manager, ili u Built-in folderu u Active Direktory Users and Computers.

Grupe koje mogu da pristupe šerovanim folderima:

· Na Windows Server 2003 - Admnistrators ili Server Operators Grupa Domenskom Kontroleru

· Na stand-alone ili - Grupe Administrators i Power Users Serveru članu domena Windows Server 2003

Kako se šeruje folder?

Kada kreiramo šerovani folder, dodeljujemo ime (shared folder name) folderu i upisujemo komentar koji opisuje šerovani folder i njegov sadržaj. Takođe možemo da ograničimo broj korisnika koji može da pristupi folderu, dodeljujemo dozvole za folder.

Šta su to objavljeni (Published) šerovani folderi?

Objavljeni resursi i šerovani folderi u Ativnom Direktorijumu omogućavaju korisnicima pretraživanje Aktivnog Direktorijuma i lociranje resursa na mreži čak i ako je promenjena fizička lokacija tog resorsa. Na primer, ako pomerimo šerovani folder na drugi kompjuter, sve prečice koje ukazuju na Objekt Aktivnog Direktorijuma nastavljaju da rade ako smo ažurirali putanju fizičke lokacije foldera.

Objavljivanje foldera (Publishing)

Možemo da objavimo bilo koji šerovani folder u Aktivnom Direktorijumu, kojem može da se pristupi preko UNC imena. Nakon što je šerovani folder objavljen, korisnik koji koristi kompjuter koji radi na Windows Server 2003 operativnom sistemu može da koristi Aktivni Direktorijum da locira objekat i da se konektuje na njega.

Kako se objavljuje (Publish) šerovani folder?

Objavljivanje informacije u Aktivnom Direktorijumu omogućava korisniku lako pronalaženje na mreži. Administratori objavljuju informaciju o printerima i šerovanim folderima koristeći Computer Management ili Active Directory Users and Computers.

Dozvole za šerovane foldere (Shared Folder Permissions)

Šerovane dozvole se stavljaju samo za korisnike koji pristupaju folderu preko mreže. One ne ograničavaju pristup korisnicima koji pristupaju folderu na kompjuteru gde je folder smešten. Možemo da dodelimo šerovane dozvole za folder, korisnicima, grupama, i kompjuterskim nalozima.

Dozvole (Permissions) Šerovane folder dozvole su:

· Read (Read) je defoltna dozvola za šerovane foldere i dodeljena je Everyone grupi. Ova dozvola nam omogućava da vidimo imena fajlova i podfoldera, da vidimo podatke u fajlovima i atribute, startujemo programske fajlove.

· Change(Change) dozvola uključuje sve Read dozvole i takođe nam omogućava da dodajemo fajlove i podfoldere, da menjamo podatke u fajlovima, da brišemo podfoldere i fajlove.

· Full Controll(Full Controll) dozvola uključuje sve Read i Change dozvole i takođe nam omogućava da menjamo dozvole za NTFS fajlove i foldere

Kako se konektujemo na šerovani folder?

Nakon kreiranja šerovanog foldera, korisnici mogu da pristupe folderu kroz mrežu. Korisnici mogu da pristupe šerovanom folderu koji se nalazi na drugom kompjuteru koristeći My Network Places, mapiranjem drajvova (Map Network Drive) ili Run komandom na start meniju.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Upravljanje pristupom deljenim folderima (shared folders) 1
 • Upravljanje pristupom deljenim folderima (shared folders) 2
 • Upravljanje pristupom deljenim folderima (shared folders) 3
 • Upravljanje pristupom deljenim folderima (shared folders) 4
 • Upravljanje pristupom deljenim folderima (shared folders) 5
 • Upravljanje pristupom deljenim folderima (shared folders) 6