Da bismo promenili podešavanja u definiciji sajta, izabraćemo iz padajućih menija  Sites > Manage Sites... Otvoriće nam se dijalog Manage Sites koji možemo videti na sledećoj slici. Istom dijalogu možemo pristupiti i preko Application bara, kao i iz files panela i padajućeg menija.

 

Manage sites dijalog


Pojavljuju se sledeće opcije u dijalogu Manage Sites:

  • New - otvara Site Setup za definisanje novog sajta.
  • Edit - za selektovani sajt otvara dijalog za izmenu. Ovaj dijalog je potpuno isti kao kod kreiranja novog sajta, sa tom razlikom da se opcije odnose na postojeći sajt.
  • Duplicate - Ova opcija pravi egzaktnu kopiju definicije sajta koji je selektovan. Ovo može biti korisno ako pravimo novi sajt koji će imati ista ili slična podešavanja kao već neki postojeći sajt.
  • Remove - Sa ovom opcijom brišemo definiciju sajta iz Dreamweavera, ali važno je napomenuti da postojeći fajlovi i folderi sajta ostaju netaknuti na disku, samo uklanjamo sajt iz DW-a.
  • Export - Ova opcija eksportuje definiciju sajta kao XML fajl (Dreamweaver daje fajlu ekstenziju .ste). Možemo selektovati više sajtova iz levog dela prozora (Shift+klik) da bismo eksportovali više definicija odjednom.
  • Import - Ova opcija importuje definicije sajta (fajlove sa ekstenzijom .ste) koje su kreirane pomoću malopre pomenute opcije export. Ako su .ste fajlovi u istom folderu, možemo importovati više definicija sajtova odjednom. Ako već postoji sajt sa tim imenom, Dreamweaver ne piše preko već postojeće definicije, već kreira novu definiciju sa istim imenom i brojem pored.

 

Rad sa browserima

Kao web dizajneri moramo biti svesni da naš finalni produkt, sajt koji kreiramo, na kraju predajemo na milost i nemilost browseru korisnika. Browser je taj koji će pokupiti naše fajlove, interpretirati ih i prikazati korisniku. Sve to ne bi bio problem da različiti browseri ne prikazuju na različit način naše stranice. To je delom do eventualnih grešaka koje smo napravili, ali i delom zbog nekompatibilnosti samih browsera.

Danas, na tržištu browsera, glavni igrači su Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, a u nešto manjem obimu Apple Safari i Opera. Za njima slede mobilni browseri poput sve popularnijeg Androida ili Apple iOS-a.

 

Globalna statistika upotrebe web browsera za 20111


 

 

Statistika upotrebe web browsera u Srbiji za 20112

 

Moramo biti svesni trendova koji nas okružuju i uvek testirati stranice. U toku samog procesa kreiranja sajta, kao i na samom kraju, testiraćemo sajt u svim relevantnim browserima i ispraviti odeđene detalje.

Takođe, pomenuli smo mobilne browsere koji igraju sve veću ulogu, tako da i njih moramo uzeti u obzir ako ne želimo da izgubimo dobar deo tržišta.

DW poseduje opciju LiveView koja se nalazi na samom document toolbaru (A). Ova opcija menja design prikaz tako da se on ponaša kao browser. Sam prikaz je renderovan na osnovu ugrađenog webkit engina koji se koristi kao osnova i u Google Chrome i u Apple Safari browserima, ali i za Android u nešto izmenjenoj varijanti.

Ipak, realno testiranje u pravim browserima je najtačnija solucija. Možemo direktno iz DW pokrenuti browser i prikazati stranu. Na pomenutom document toolbaru postoji opcija Preview/Debug in Browser (B). Klikom otvaramo padajući meni u kome možemo izabrati prikaz u nekom od podešenih browsera (moraju biti instalirani) ili prikaz u Device Cetntral, odnosno Browser Lab.

 

Live View i Preview in Browser

 

Samu listu dostupnih browsera na ovoj opciji možemo izmeniti pomoću opcije Edit Browser List ili iz padajućih menija Edit > Preferences... a zatim izborom grupe podešavanja Preview in Browser.

 

Preview in Browser podešavanja u okviru Preferences panela

 

Na slici ispod vidimo da su trenutno podešeni Firefox i Internet Explorer. Možemo dodati druge ili ukloniti postojeće browsere pomoću ikonica +/- koje se nalaze iznad liste. Da bismo dodali browser dovoljno je da kliknemo na + i potom u dijalogu koji sledi unesemo ime browsera, kao i da ukažemo na putanju do njegovog exe fajla klikom na dugme browse. Naravno, pre toga moramo instalirati i znati gde se exe fajl nalazi na lokalnom disku .


 

Dodavanje novog browsera u listu

 

Preporučujem da, ukoliko već niste, instalirate Firefox i Chrome pored Internet Explorera koji se isporučuje standardno uz Windows. Takođe, nije loše imati instaliran i Apple Safari, kao i Operu. Sve browsere možete dodati u ovu listu i pozivati ih po potrebi.

Verovatno ste primetili da se na prethodnim slikama pominju primary i secondary browser. DW primarnom i sekundarnom browseru dodaje prečicu F12, odnosno Ctrl+F12. U svakom trenutku samo jedan može biti primaran, odnosno sekundaran.

 

 


1Izvor StatCounter
2 Izvor StatCounter

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje sajtovima 1
  • Upravljanje sajtovima 2
  • Upravljanje sajtovima 3