1. Rezime
  • Opišite Vaše poslovanje (ime i lokacija, opis poslovnog plana, proizvod/usluga, tržište i konkurencija, iskustvo/stručnost menadžmenta)
  • Koji su Vaši poslovni ciljevi?
  • Opišite Vaše tržište?
  • Opišite Vaše finansijske potrebe i koja finansijska sredstva tražite?
  • Pripremite finansijsku projekciju poslovnih rezultata Vaše delatnosti?
 2. Opis kompanije i organizacija
  • Napišite kratku istoriju Vašeg poslovanja / preduzeća (za postojeće preduzeće)
  • Opišite vlasničku strukturu u Vašem preduzeću.
  • Opišite ko radi u Vašem preduzeću (menadžment, biografije)
  • Opišite organizacionu strukturu Vašeg preduzeća (oblik organizacine, organizaciona sema i odgovornosti)
 3. Operacije
  • Opišite svoju poslovnu lokaciju.
  • Koje zgrade posedujete / iznajmljujete / koristite?
  • Opišite opremu koju koristite.
  • Opišite opremu koju imate.
  • Opišite nabavku i zalihe (sirovine, glavni dobavljači, kupovina, upravljanje zalihama)
  • Ljudski potencijali (broj zaposlenih, struktura, kadrovski plan)
  • Operativni proces (proizvodnja i rad, planiranje proizvodnje, upravljanje kvalitetom)
  • Opišite kako distribuirate svoje proizvode
 4. Opis projekta
  • Opišite obim projekta za koji radite poslovni plan
  • Opišite troškove projekta i raspoložive i planirane finansijske resurse za pokrivanje ovih troškova
  • Opišite vremenski okvir projekta i definišite raspored finansiranja projekta
  • Obrazloženje projekta
  • Opišite kakve finansijske rezultate očekujete od projekta
 5. Analiza tržišta
  • Definisite i opišite tražnju na tržištu za Vašim proizvodom
  • Opišite kakva je trenutna ponuda na tržištu
  • Kakvi su trendovi u industriji za koju planirate svoj projekat
  • Opišite kako je Vaše preduzeće pozicionirano na tržištu (status prodaje, konkurencija, komparativne prednosti)
 6. Marketinška i prodajna strategija
  • Opišite na koja tržišta se Vaše preduzeće fokusira i koji je nivo prodaje koje želi postići (zacrtani nivo prodaje, strategija prodaje, kupci, ciljna tržišta)
  • Opišite kako organizujete Vašu prodaju i kako organizujete distribuciju Vaših proizvoda (metodi prodaje, distribucija, servis proizvoda ili usluga)
  • Definisite vasu prodaju po linijama proizvoda ili usluga (opis linija proizvoda ili usluga, poredjenje sa konkurencijom, prodaja po linijama proizvoda ili usluga)
 7. Finansijski podaci
  • Ako ste već imali poslovnu delatnost, napišite analizu finansijskih rezultata poslednje dve ili tri godine Vašeg poslovanja
  • Koji je način vodjenja knjigovodstva i finansijskog izvestavanja
  • Opišite troškove i način odredjivanja cena
  • Kako upravljate svojim obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obaveze)
  • Opišite koje su Vaše potrebe za finansijskim sredstvima
  • Analizirajte Vaše poslovanje korišćenjem ključnih poslovnih koeficijenata
  • Objasnite kako ćete koristiti nova sredstva
 8. Zaključak
  • Objasnite koji su ključni rizici i dajte preporuke
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Uputstvo za izradu biznis plana 2