Globalni mrežni plan je prikaz projekta u svrstanih u mali broj aktivnosti. Prikaz broja aktivnosti obično nije veći od pedeset prikaza. Globalni plan se grafički jednostavno predstavlja i može se uraditi bez kompjuterske podrške. Cilj i svrha mu je da omogući praćenje realizacije projekta od strane najužeg rukovodstva i služi kao prikaz praćenja i napredovanja ostvarenja projekta. Globalni mrežni plan se dalje deli na veći broj manjih i konkretnijih planova.

Standardni mrežni plan služi za slične ili istovetne projekte, kojim se predstavljaju tipični projekti sa velikim brojem aktivnosti koje se pojavljuju i kod drugih projekata iz ove grupe. Standardni mrežni plan se koristi kao globalni mrežni plan, ali je moguće da funkcioniše i kao detaljni mrežni plan.

Detaljni mrežni vremenski planovi se odnose na detaljnu razradu projekta do najsitnijih elemenata, faza rada ili aktivnosti pojedinih izvođača. Detaljni vremenski mrežni planovi mogu se raditi i po vrstama radova.

Gantogram kao vremenski dijagram

Planiranje vremenskih planova može se vršiti putem gantograma. Gantogrami se primenjuju uglavnom kod globalnih planova, jer oni nemaju veliki broj aktivnosti. Za primenu u planiranju detaljnih vremenskih planova pogodni su samo ako taj plan ima manji broj aktivnosti. U suprotnom biće daleko primenjiviji mrežni plan. Takođe se mogu koristiti i za operativne planove, ali pod uslovom da su to planovi za kraći vremenski period, na primer nedelju dana i slično.


Slika 1. Elementi gantograma


Slika 2. Sukob resursa

 

Slika 3. Rezultat usklađivanja resursa

Slika 4. Gantogram ažuriran aktuelnim napretkom

Mrežni planovi

Mrežni planovi prema upravljačkim nivoima kreću se od globalnih prema detaljnim planovima.


Slika 5. Osnovni mrežni dijagram


Slika 6. Mrežni dijagram

Obrada vremenskih planova

Sačinjavanjem odgovarajućih mrežnih dijagrama i unošenjem polaznih potrebnih podataka završava se prvi deo izrade vremenskih planova. Nakon toga sledi analiza vremena, odnosno proračun vremenskih rokova i termina koji su potrebni za realizaciju projekta a koje je moguće izračunati. Vremenski podaci se sačinjavaju obradom mrežnih dijagrama uz pomoć računarske tehnike, najčešće u vidu odgovarajućih vremenskih izveštaja.

Najčešći vremenski izveštaji su:

 • vremenski izveštaj o globalnom planu,
  je standardni računarski izveštaj koji se daje nakon obavljene vremenske analize globalnog mrežnog plana. Izveštajem se predviđa vreme u delu najranijeg i najkasnijeg završetka određenih aktivnosti.

 • vremenski izveštaj o planu ključnih događaja,
  definiše potrebno vreme ključnih događaja. Ovaj tip izveštaja je takođe jedan od standardnih računarskih izveštaja.

 • vremenski izveštaj o detaljnim planovima,

 • gantogram o globalnom planu.

 

Prednosti primene računara u tehnici mrežnog planiranja

Već duže vremena postoje standardni računarski programi za primenu mrežnog planiranja. Najčešće korišćeni programi za sve metode mrežnog planiranja su: PERT, CRM i PRECEDENCE program. Korišćenje ovih programa zahteva obučen kadar za njihovo rukovanje.

Prednost upotrebe je u tome, jer je potrebno samo pripremiti početne podatke o mreži i uneti zahtev za tražene podatke. Posle završene obrade dobijaju se traženi podaci.

Planiranje resursa u sklopu koncepta upravljanja projektom

Planiranje resursa u procesu upravljanja projektom odnosi se na utvrđivanje potrebnih resursa po količini i vrsti, kao i kvalitetu i potrebnim terminima. To znači da se planiranje resursa odnosi na plan materijala i delova, radnika i opreme i ostalih resursa.

Planiranje materijala je veoma složen i značajan segment u delu planiranja i od njega u velikoj meri zavisi efikasnost ostvarenja projekta u predviđenom vremenu i postizanje konačnog cilja projekta. Planiranje materijala se odnosi na utvrđivanje potrebnih količina materijala, naručivanje i njihovu nabavku po vrstama i vremenu.
Planiranje materijala je od velikog značaja s obzirom da se troškovi materijala kotiraju na preko 50% učešća u ukupnim troškovima.

Planiranje nabavke je značajno sa aspekta nabavke po vrstama i vremenu. Vremensko planiranje ima potrebu da predvidi nabavku tačno u potrebnom vremenu jer može doći do problema u realizaciji projekta iz dva razloga:

 • prevremena nabavka izaziva probleme oko skladištenja sa nepotrebno angažovanim sredstvima pre vremena, sa vrlo čestim dodatnim troškovima u delu skladištenja ili ležarine za nabavljene materijale i
 • zakasnela nabavka utiče na usporavanje ili potpuni zastoj u radovim, čime se dovodi do kašnjenja u završetku kompletnog projekta.

 

Naručivanje i nabavka materijala zahteva pre svega analizu mogućih dobavljača. Presudni uslovi za izbor dobavljača su cene i uslovi plaćanja. Prilikom nabavke je važno sprovesti i određenu proceduru radi izbora najpovoljnijeg ponuđača i poštovanja zakonskih odredbi.

Plan i nabavka opreme je proces sličan nabavci materijala. Postupak nabavke počinje izradom specifikacije potrebne opreme, identifikovanjem određenih proizvođača opreme i ugovaranjem nabavke i na kraju naručivanjem i nabavkom potrebne opreme. Kako se vrlo često radi o opremi sa velikom cenom koštanja, potrebno je ovom procesu posvetiti posebnu pažnju, pogotovo ako se radi o velikom projektu.

Planiranje radne snage i osnovni cilj njenog raspoređivanja

Planiranje radne snage odnosi se na utvrđivanje potrebnog broja kadrova i ostalih radnika po strukturi i kvalifikacijama. Planiranje raspoređivanja kadrova se odnosi na raspoređivanje pojedinih radnika u skladu sa utvrđenim potrebama i vremenskom analizom. Potrebni resursi za izvršenje aktivnosti na projektu i vreme trajanja pojedinih aktivnosti gotovo uvek se nalaze u uzajamnoj vezi. Kod produžavanja ili smanjenja vremena za realizaciju projekta bitnu ulogu igraju kadrovi. Ukoliko se dodatno angažuju određeni kadrovski resursi vreme trajanja se skraćuje ili ako nema dovoljno kadrovskih resursa proces realizacije projekta vremenski se produžava.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Vrste vremenskih planova 1
 • Vrste vremenskih planova 2
 • Vrste vremenskih planova 3