Future Simple Tense (prosto buduće vreme) se gradi od modalnog glagola will i osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to).

 

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

Množina (plural)

I will (I'll) work – Ja ću raditi   We will (We'll) work – Mi ćemo raditi
You will (You'll) work – Ti ćeš raditi You will (You'll) work – Vi ćete raditi
He will (He'll) work – On će raditi
She will (She'll) work – Ona će raditi
It will (It'll) work – Ono će raditi
They will (They'll) work – Oni će raditi

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Future Simple Tense-u se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) modalnog glagola will i lične zamenice.


Upitni oblik – Yes/No questions

 Jednina (singular) Množina (plural)
Will I work? – Da li ću ja raditi? Will we work? – Da li ćemo mi raditi?
Will you work? – Da li ćeš ti raditi? Will you work? – Da li ćete vi raditi?
Will he work? – Da li će on raditi?
Will she work? – Da li će ona raditi?
Will it work? – Da li će ono raditi?
Will they work? – Da li će oni raditi?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

  Jednina (singular)  Množina (plural)
Will I work? – Yes, I will / No, I won't  Will we work? - Yes, we will / No, we won't
Will you work? – Yes, you will / No, you won't Will you work? – Yes we will / No, we won't
Will he work? – Yes, he will / No, he won't
Will she work? – Yes, she will / No, she won't
Will it work? – Yes, it will / No, it won't 
Will they work? –Yes, they will/ No, they won't

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where will I work? – Gde ću ja raditi? Where will we work? – Gde ćemo mi raditi?
Where will you work? – Gde ćeš ti raditi?  Where will you work? – Gde ćete vi raditi?
Where will he work? – Gde će on raditi?
Where will she work? – Gde će ona raditi
Where will it work? – Gde  će ono raditi? 
Where will they work? – Gde će oni raditi?

 

Odrični oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I will not (won't) work – Ja neću raditi We will not (won't) work – Mi nećemo raditi
You will not (won't) work – Ti nećeš raditi You will not (won't) work – Vi nećete raditi
He will not (won't) work – On neće raditi
She will not (won't) work – Ona neće raditi
It will not (won't) work – Ono neće raditi
They will not (won't) work – Oni neće raditi

 

Upotreba

Future Simple Tense koristimo:

 • Da bismo govorili o radnjama koje predviđamo da će se desiti u budućnosti (future predictions).
  • She will travel to Jamaica next year. - Ona će putovati na Jamajku sledeće godine.
  • Will it rain tomorrow? - Hoće li padati kiša sutra?

 

 • Za odluke donete u trenutku govora.
  • A: We ran out of sugar. - Nestalo nam je šećera.
  • B: I will go and buy some. - Otići ću i kupiću ga.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Will 1
 • Will 2