Nalazi se na desnoj strani i usko je povezan sa „Window” padajućim menijem iz komandne linije (Menu Bar). Tu ćete moći da prikažete ili sakrijete svaki od ponuđenih panela, kao i da sačuvate izgled radnog menija sa izabranim panelima i grupama panela po vašem nahođenju, raspoređene kako vama odgovaraju. Ovo je još jedan od načina pored tastaturnih prečica da budete produktivniji, da olakšate sebi rad i preglednost vašeg radnog prostora.

Kliknite levim tasterom miša na Window padajući meni u kontrolnom panelu (Menu Bar). Pored opcija Arrange (koja služi da rasporedi već otvorene dokumente, a susreli smo je i u nastavku Menu Bar-a kao ikonu), Workspace (koja nudi standardne grupe panela prilagođene vrsti obrade dokumenta kao i grupe koje ste vi napravili) i Extensions (dodatne ikonice CS5 paketa), možete videti u nastavku, počevši od 3D do Tool Preset, sve panele koje možete otvoriti kao prečice i rasporediti ih u radnom prostoru zasebno ili u grupi.

 

Kliknite na neki od ponuđenih i automatski ćete ga aktivirati u radnom prostoru, a on će dokle god je aktivan, biti štikliran u padajućem meniju Window. Ukoliko dva puta kliknete na njegov naslov, smanjićete ga, a on više neće biti štikliran u padajućem meniju Window. Isto će se desiti ukoliko kliknete desnim tasterom miša na njegov naslov i izaberete komandu Close (zatvoriti). Po ulasku u Photoshop, ukoliko niste menjali sami radni prostor (Workspace Menu), osnovni koji će biti uključen je Essentials, što znači glavni ili osnovni.

 

A. Strelice za otvaranje panela koji su smanjeni
B. Paneli koji su smanjeni na ikonice
C. Trenutno aktivni panel
D. Strelice za smanjivanje panela na ikonice
E. Meni panela
F. Grupa panela

Ako ste pak sami promenili, aktivirajte ga na Window > Workspace > Essencial (Default) ili na desnom kraju Menu Bar-a gde piše koji je aktivan, a na dve strelice izabirate željeni, u ovom slučaju Essencials. Kao što možete videti, radni meni je sastavljen je od tri grupe panela sa desne strane i dve manje ikone u levom gornjem uglu (Mini Bridge i History). Grupe su sačinjene od panela (prva ima tri panela – Color, Swatches, Styles; druga dva – Adjustments, Masks; a treća tri - Layers, Channels, Paths). U svakoj grupi može biti aktivan samo jedan panel koji ima boju u naslovnom okviru istu kao i unutar panela, dok su ostali, neaktivirani, tamnije boje.

 

Paneli sa sličnim namenama grupisani su u grupe panela radi lakšeg snalaženja samog korisnika. Ako vam se učini da bi bilo bolje grupisati panele u nove grupe, to možete učiniti na sledeći način:

uhvatite željeni panel za deo gde mu je ispisano ime (tzv. jezičak panela) i prevucite ga u sledeću grupu ili na radnu površinu. Nešto slično možete da uradite i sa celom grupom panela, uhvatite kursorom za Title Bar (prazan prostor desno od naslova panela koji se u njemu nalaze) željene grupe, i prevucite je na novo mesto, ono može biti skoro bilo gde unutar radnog prostora Photoshop-a. Neke panele je moguće povećati kada stoje zasebno (imaju u donjem desnom uglu mali trougao od tačkica), druge ne.

Grupa panela Layers, sa skrivnenim panelima Channels i Paths

 

Ako mislite da nekom panelu nije mesto u grupi, možete ga isključiti desnim klikom na ime tog panela i klikom na Close. Ako želite da isključite celu grupu panela kliknite na Close Tab Group.

Ako želite da smanjite sve grupe panela sa desne strane, kliknite na dve bele strelice koje pokazuju desno, a nalaze se na sivoj podlozi iznad svih grupa panela, u takozvanom prostoru za njihovo usidravanje. Primetićete da su se paneli pretvorili u ikonice, ponovan klik na strelice koje sada pokazuju u levo će vratiti panele na prvobitan položaj.

Ikonice koje predstavljaju smanjene grupe panela

 

Pošto izvršite željena podešavanja unutar radnog prostora: dodajte nove panele, sortirate ih u nove grupe, promenite veličinu pojedinih. Verovatno ćete želeti da novi radni prostor i sačuvate.

Idite u meni Window > Workspace > New Workspace

Kliknite na poslednju komandu i pred vama će da se otvori novi prozor, u kome možete dati ime vašem novom radnom prostoru, sačuvati i lokacije panela, tastaturne skraćenice (ako ste ih menjali), kao i menije. Pošto sve ovo obavite, moći ćete pristupiti novokreiranom radnom prostoru iz menija:

Window > Workspace > Ime koje ste dali

 

Prozor Save Workspace

 

Ispod komande New Workspace nalazi se komanda Delete Workspace, koja vam omogućava da izbrišete sačuvani radni prostor, drugim rečima, možete da eksperimentišete do mile volje, jer ćete uvek moći da se vratite na početak bez straha da ćete nešto pogrešiti komandom, Window > Workspace > Reset.

Ukoliko ste korisnik koji je koristio Adobe Photoshop CS4 i želite da na brzinu pogledate, koje su nove funkcije njegovog naslednika, idite na:

Window > Workspace > What’s New in CS5

Pošto pregledate menije, da biste se vratili na stari način njihovog prikazivanja, idite ponovo na opciju Essentials (Default) Workspace.

Još jedna novina u Photoshop-u CS5 je to što je sada omogućena promena Workspace-a bez ulaska u meni bar. Naime, na samom komandnom baru, u gornjem desnom uglu postavljen je padajući meni iz kojeg lako i brzo možete menjati radno okruženje.

Padajući meni Workspace

 

Na ovaj način, u zavisnosti od razloga upotrebe Photoshop-a možete brzo promeniti raspored panela.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Workspace Menu i grupe panela 1
  • Workspace Menu i grupe panela 2
  • Workspace Menu i grupe panela 3