Današnji računari se sastoje iz niza komponenti koje omogućavaju stabilan i efikasan rad računara kakve danas poznajemo. Svaki računar se sastoji iz hardvera (što podrazumeva sve ono što je moguće dodirnuti) i softvera (odnosno operativnog sistema, programa, aplikacija, itd.). Hardver se generalno deli na računarski hardver i na periferne uređaje kao što su štampači, skeneri, digitalni foto-aparati, USB memorije, eksterni hard diskovi itd. Računarski hardver je modularnog tipa radi njegovog lakšeg prilagođavanja potrebama korisnika i eventulne zamene delova koji nisu u funkciji. Neke od osnovnih komponenti su: procesor, matična ploča, radna memorija, hard disk, napajanje, optički disk, kućište računara, monitor, miš i tastatura, razne vrste kablova. Svaka od ovih pojedinačnih komponenti ima svoje minimalne i maksimalne perfomanse koje omogućavaju konfigurisanje i pokretanje računara u zavisnosti od potreba krajnjih korisnika. Istovremeno sve komponente moraju biti kompatabilne jedna sa drugom da bi bilo moguće njihovo korišćenje i konfigurisanje. Na osnovu perfomansi hardverskih komponenti računara i perfomansi operativnog sistema i aplikacija dobijamo računar konfigurisan za manje ili veće brzine, za manja ili veća radna opterećenja itd. Na slici je dat primer desktop i laptop računara koji su danas u upotrebi.

                     

 

 

Ne možemo reći ni za jednu komponentu računara da je nebitna jer u tom slučaju sigurno ne bi bila ni korišćena, ali za neke od komponenti možemo reći da imaju veću važnost od drugih u toku rada računara. Komponente od veće važnosti su: procesor, radna memorija, matična ploča, hard disk.


Matična ploča (Motherboard)

Matična ploča je osnova na koju se nadograđuju sve ostale hardverske komponente računara. Smeštena je u kućištu računara koje ima dvostruku ulogu. Prva je da zaštiti elektronske komponente od fizičkih uticaja, a druga je da omogući maksimalnu dostupnost ugrađenog hradvera. Od perfomasi matične ploče dosta zavise i ukupne perfomasne računara pa pri nabavci računara treba obratiti pažnju na njene karakteristike i mogućnosti. Na slici je dat primer matične ploče koja je danas u upotrebi.

 

 

 

Procesor (CPU – Central Processing Unit)

Procesor je centralni elektronski uređaj čija je osnovna uloga upravljanje podacima i obrada podataka dobijenih od ostalih hardverskih uređaja i komandi dobijenih od strane operativnog sistema, ostalih programa i aplikacija. Ugrađuje se direktno na matičnu ploču u za to predviđeno postolje. Danas postoji veliki izbor vrsta i tipova procesora, ali je bitno naglasiti da on mora podžavati hardversku arhitekturu matične ploče. Jedan od bitnijih parametara svakog procesora je njegova brzina koja se izražava u GHz-ma. Na slici je dat primer procesora.

 

 

 

Radna memorija (RAM – Random Access Memory)

Radna memorija je set elektronskih čipova čija je glavna uloga privremeno čuvanje podataka koji čekaju na procesorsku obradu. Podaci iz radne memorije se nakon obrade prebacuju na hard disk radi trajnog čuvanja podatka, ako za tim postoji potreba, odnosno komanda. Ugrađuju se direktno na matičnu ploču u za to predviđena postolja. Od količine ugrađene radne memorije dosta zavise ukupne perfomanse računara. Na slici je dat primer radne memorije.

 

 

Hard disk

Hard disk je elektronski uređaj koji omogućava trajno skladištenje i čuvanje podataka. Ugrađuje se u kućište računara dok se sa matičnom pločom povezuje korišćenjem odgovarajućih konekcionih kablova. Karakterišu ga dva bitna parametra: količina dostupnog prostora za čuvanje podataka i brzina kojom raspolaže prilikom akcija upisa ili čitanja podataka u/sa njega. Svi korisnički podaci i operativni sistem se nalaze na njemu pa je neophodno da se njime pažljivo postupa. Primer hard diska je dat na sledećoj slici.

 

 

  

Pošto smo se upoznali sa osnovnim hardverskim komponentama i njihovim karakteristikama, definisaćemo minimalne hardverske zahteve koji moraju biti ispunjeni da bi se izvršila uspešna instalacija Windows 7 operativnog sistema. Naravno, da bismo dobili maksimalne perfomanse i maksimalnu iskorišćenost operativnog sistema, hardverske komponente moraju biti većih vrednosti u odnosu na minimalne. Ove karakteristike je neophodno uzeti u obzir prilikom nabavke novog računara ili eventualnog Upgrade-a postojećeg operativnog sistema.


Minimalni hardverski zahtevi Windows 7 bili bi:

  1. CPU (procesor) – 1GHz ili više,
  2. RAM (radna memorija) – 1GB (za 32-bitne sisteme) ili 2GB (za 64-bitne sisteme),
  3. HDD (hard disk) – 16GB (za 32-bitne sisteme) ili 20GB (za 64-bitne sisteme) prostora,
  4. VGA (grafička memorija) – 128MB ili više,
  5. GPU (grafički procesor) – aero kompatabilan,
  6. DVD (optički uređaj) – DVD čitač/rezač.


Da bismo omogućili stabilan i komforan rad računara i operativnog sistema, minimalne vrednosti je neophodno bar udvostručiti pri čemu će sve mogućnosti Windows 7, kao novog operativnog sistema, doći do izražaja.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Zahtevi instalacije Windows 7 1
  • Zahtevi instalacije Windows 7 2
  • Zahtevi instalacije Windows 7 3